สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกกโพธิ์วังกำ สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 26.12 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายบุรัสกร  ศรีทาสังข์
2. เด็กชายอุเทน  ศรีบุรินทร์
 
1. นางบุญญารัตน์  พิมพ์สารี
2. นางสาวยุพิน  วังคีรี