สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  หล่อยดา
2. เด็กหญิงสุรินพร  เนธิบุตร
 
1. นางดาราศรี  นนทะโคตร
2. นางวิลาวรรณ  คำพิลา