สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งกวาง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 5 1. เด็กชายกิตติพงศ์  วังคีรี
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  บุราณเดช
2. นางสาวสุดารัตน์  สีหะวงษ์