สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าสะแข สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 11 1. เด็กชายณัฐพล   กันยาประสิทธิ์
2. เด็กหญิงวดาพร   พิมพ์เสนา
 
1. นายวิเศษ  สายเเก้วดี
2. นางสาวพัชราภรณ์  ลีเบาะ