สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าสะแข สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 71.4 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐกมล  เสียงกาทิพย์
2. เด็กหญิงนภัสสร   กันยาประสิทธิ์
3. เด็กหญิงเยาวรัตน์   กันยาประสิทธิ์
 
1. นางสาวนฤนาท   แก่นสารี
2. นางสาวอภิชญานันท์   คำเกษ