สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าสะแข สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 83.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกานดา   ทองเปิ่ง
2. เด็กหญิงนฤมล   บุตรพรม
3. เด็กหญิงพรภิดา   กันยาประสิทธิ์
4. เด็กหญิงมยุรี  พิมพ์เสนา
5. เด็กหญิงอารียา   พิมพ์เสนา
6. เด็กหญิงเอมมิกา   กันยาประสิทธิ์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ลีเบาะ
2. นายวิเศษ  สายเเก้วดี
3. นางสาวนฤนาท   แก่นสารี
4. นายชูเกียรติ  กงคำ