สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปากหมัน สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 48.25 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายปัณณวิช  ชามนตรี
2. เด็กชายเจนวิทย์  วันทองสังข์
 
1. นายวชิระ  เสนานุช
2. นางดวงเดือน  เสนานุช
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 70.62 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐธิกร  สารมโน
2. เด็กชายธีระพล  สุขชู
 
1. นายวชิระ  เสนานุช
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 78.74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวชิรวิทย์  สารมโน
2. เด็กชายอินทร์ทา  ศรีบุตรตา
 
1. นายวชิระ  เสนานุช
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83.75 ทอง 7 1. เด็กหญิงปริษา  ทาทองสี
2. เด็กหญิงอารีญา  แถวอุทุม
3. เด็กชายอินทร์ทา  ศรีบุตรตา
 
1. นายศิลทาน  วันทองสังข์
2. นายสุดใจ  ศรีบุตรตา