สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปากหมัน สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83.75 ทอง 7 1. เด็กหญิงปริษา  ทาทองสี
2. เด็กหญิงอารีญา  แถวอุทุม
3. เด็กชายอินทร์ทา  ศรีบุตรตา
 
1. นายศิลทาน  วันทองสังข์
2. นายสุดใจ  ศรีบุตรตา