สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปากโป่ง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยเดช
2. เด็กหญิงปวีณา  อินทะนพ
3. เด็กชายโกษิณ  นันทกร
 
1. นางสาวชญาภา  เมืองจันทร์
2. นางสาวเนาวรัตน์  โคกแดง