สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายพีรพัฒน์  โพธิ์ปลัด
2. เด็กหญิงอจิรภาล์  ศรีบุญ
 
1. นางสาวสุภาพ  ปองไป
2. นางเนาวรัตน์  ฤทธิศักดิ์