สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาหมูม่น สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย เกมการศึกษา(๗กิจกรรม) ปฐมวัย 99.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎา  จอมทอง
2. เด็กหญิงปุญญิสา  ไพรสาณฑ์
 
1. นางฉันทนี  รัตนเมือง