สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาลึ่ง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 7 1. เด็กชายวสุนธรา  ไทยะสิทธิ์
2. เด็กหญิงอนัญญา  ชาเชียงตุง
3. เด็กชายอนันตศิลป์  จันทะคุณ
 
1. นางสุพัตรา  สารวิจิตร
2. นายรุ่งเรื่อง  สารวิจิต