สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาผักก้าม สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 12.15 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายกฤตภาส  ทรงพระสุวรรณ์
2. เด็กชายธีรภัทร  ทรงพระสุวรรณ์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  จันอ่อน
2. นายวิโรจน์  ทองใบ