สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาผักก้าม สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลิตา  แก้วค้ำ
2. เด็กหญิงณัชญา  กาวิน
3. เด็กชายปิยังกูร  เศวตศรี
 
1. นายเกรียงศักดิ์  จันอ่อน
2. นางนภาพร  สงวนรัตน์