สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาทอง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 5 1. นายฤทธิเดช  ศรีบุตรตา
 
1. นางสาวสุพีร์ญา  ฑีฆะวิวรรธน์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงชฎาพร  วรรณทองสังข์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  สารมะโน
3. เด็กชายทวีทรัพย์  นิลโชติ
4. เด็กชายธนวัฒน์  ทาคินี
5. เด็กหญิงธนัชพร  พรหมทะลาย
6. เด็กชายพีรพัฒน์  แอมประชา
 
1. นางสาวบุญรัตน์  ศรีบุตตา
2. นายอดุลย์  เนตรแสงศรี