สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาทอง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 67 ทองแดง 12 1. เด็กชายญาณศรณ์  พูลเกษม
2. เด็กชายพานทองแท้  สารมะโน
 
1. นายเทียนชัย  งาสิทธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงแสงเดือน  ดวงใจ