สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาดี สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 65.9 ทองแดง 11 1. เด็กชายธนภัทร  ประดิษฐจร
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เหมบุรุษ
3. เด็กหญิงสุรางค์พิมล  โอภาศนนท์
 
1. นางมนูลา  ภูชุมพล
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 62 ทองแดง 13 1. เด็กชายธนภัทร  ประดิษฐจร
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เหมบุรุษ
3. เด็กหญิงสุรางค์พิมล  โอภาศะนันท์
 
1. นางมนูลา  ภูชุมพล