สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนด่านซ้าย สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพรวิมล  หอมสุวรรณ์
 
1. พระเอกสิทธิ์   วิมุนี/มณีศรี
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายประดิพัทธ์  ระดมพล
2. เด็กหญิงศรุตา  จันทะศรี
 
1. นางอภิญญา  ผ่องจิต
2. นางนิตยา  มัชปาโต