สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาขามป้อม สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 59.28 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายธีรธัช  ทองปั้น
2. เด็กชายสิทธิกร  สุวรรณชาติ
 
1. นายณัฐภูมิ  โกษาจันทร์
2. นางสุภาภรณ์  กล้าหาญ