สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใส สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 12 1. เด็กชายศิวกร  ราชอินตา
2. เด็กชายสุธิชัย  แก้วใส
3. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  โสประดิษฐ์
 
1. นางฐนพร  ราชพรหมมา
2. นางสาวศิริรัตน์  สิงห์ประเสริฐ