สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 65.45 ทองแดง 5 1. นางสาวศิริลักษณ์  คำนัน
 
1. นางสาวนพาพันธ์  เนาว์แก้ว
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 8 1. เด็กชายธนพล  เลียงกาทิพย์
2. เด็กชายปารินทร์  พุทธสิมมา
 
1. นายอนุชา  ยวงคำ