สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทับกี่ สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนโชติ  พิมพ์พุฒิ
2. เด็กชายสุุชาติ  วังคีรี
 
1. นายศฤงคาร  หล้ากันหา
2. นายพรหมมินทร์  บุญชู
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชินรงค์  เลียงกาทิพย์
2. เด็กชายนุกูล  เลียงกาทิพย์
 
1. นายศฤงคาร  หล้ากันหา
2. นายพรหมมินทร์  บุญชู
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 75.66 เงิน 9 1. เด็กหญิงเพชราภรณ์   วังคีรี
 
1. นางสาววิศนันท์  อุปไมยอธิชัย
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงวรัญญา   สุธงสา
 
1. นางวนิดา  ไชยพงษ์
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงปาลิตา  พิมพ์เสนา
2. เด็กหญิงพลิศร   ศรีบุญ
3. เด็กหญิงศิรินทิพย์   แข็งแรง
 
1. นางอัญชลี  แก้วย้อย
2. นางสาววิไล  ศิริ