สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านถ้ำพระ สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงกาญจนา   คำเกตุ
2. เด็กชายชัยมงคล   กันยาประสิทธิ์
 
1. นางเสาวลักษณ์   สมเงิน
2. นางชนาภัทร  รำแพนสุวรรณ