สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านด่านดู่ สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงนิชารีย์  จันสีดา
2. เด็กหญิงน้ำพุ  คงกระเลียน
3. เด็กหญิงวารุณี  ม่วงจำปา
 
1. นางนิธินันท์  กงคำ