สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซำทอง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงศธร  ทองสาดี
2. เด็กชายสมัชญ์  เสวิสิทธิ์
3. เด็กชายอาทิตย์  ศรีสุข
 
1. นางวิภวานี  สิทธิศักดิ์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  แก้วเกษศรี
2. เด็กหญิงธนัชพร  ยาบูฮา
3. เด็กหญิงพรรณทิวา  ยาบูฮา
4. เด็กหญิงพัชภรณ์  เสวิสิทธิ์
5. เด็กหญิงสุกัญญา  แสนสวาท
6. เด็กหญิงอรพันธ์  อุ่นเรือน
 
1. นางก้องเพชร  นนทะโคตร
2. นายราวิน  มรุธานินทร์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจีรนันท์  แก้วเกษศรี
2. เด็กหญิงพรรณทิวา  ยาบูฮา
3. เด็กหญิงสุกัญญา  แสนสวาท
 
1. นางสาวพัชรีญา  ยาบูฮา
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงจีรนันท์  แก้วเกษศรี
2. เด็กหญิงพรรณทิวา  ยาบุฮา
3. เด็กหญิงสุกัญญา  แสนสวาท
 
1. นางสาวก้องเพชร  นนทะโคตร
2. นางวิภาณี  สิทธิศักดิ์