สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคก สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงฐานิตา  นนทะโคตร
 
1. นางนันทิวา  ทองพุฒิ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 10 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ทรงพุฒิ
2. เด็กหญิงสรารัตน์  ผสม
3. เด็กชายเปรมศักดิ์  อ้ายแก้ว
 
1. นางนันทิวา  ทองพุฒิ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐานิตา  นนทะโคตร
 
1. นางนันทิวา  ทองพุฒิ