สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกงาม สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงดาววิกา   ทวีรัตน์
 
1. นางนวพร  สุขประเสริฐ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงฌัชชา   ปราพรม
2. เด็กหญิงสิรินภัส   จันทร์สุกรี
 
1. นางอรุวรรณ   ภูพวก
 
3 ปฐมวัย เกมการศึกษา(๗กิจกรรม) ปฐมวัย 60 ทองแดง 12 1. เด็กชายทีปกร   อยู่ยม
2. เด็กชายเพชรเอก   เสนานุช
 
1. นางธนิตตา    วิจิตรปัญญา