สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแก่งแล่น สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  อุ่นแก้ว
2. เด็กชายสัภยา  แถวอุทุม
 
1. นางสาวจีระนันท์  ทองปั้น
2. นางงามวรรณ์  ทองปั้น