สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(นาดี) สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงทิพย์วลี  เนตรแสงศรี
2. เด็กหญิงบุญเชียร  เนตรแสงศรี
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  ลาวัน
 
1. นางสาวพิชฌ์ชนาฏป์  เนตรแสงศรี
2. นางพวงแก้ว  คำสีทา