สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนามาลานาพึงหัวด่านนาปูน สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 18.86 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายภัทรพล  กมลรัตน์
2. เด็กชายสิงหราช  สิงห์สุข
 
1. นางสมหวัง  หุมอาจ
2. นายถาวร  จันจุติ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายณัฐนนท์  แก้วเกษศรี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองสาดี
3. เด็กชายธีรพัฒน์  จันทะคุณ
4. เด็กชายภัทรพล  กมลรัตน์
5. เด็กชายศตเนติ  บุุษราคัม
6. เด็กชายสิงหราช  สิงห์สุข
 
1. นายถาวร  จันจุติ
2. นางสมหวัง  หุมอาจ