สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 67.65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญานิศา  น้อยวิเศษ
 
1. นางกรรณิกา  ภาเข็ม
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปริญญาพร  โสภาเถร
2. เด็กหญิงพิมจันทร์  ราศรีชัย
 
1. นางกรรณิกา   ภาเข็ม
2. นางสาวสุนิสา  มิทานนท์