สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโป่งชี สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงรัตติกร  ปารี
 
1. นายนิติพงษ์  ไชยคำ
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วังคีรี
2. เด็กชายสัญญพงศ์  เปี่ยมรุ่งเรือง
 
1. นายศุภเกียรติ  เชื้อบุญมี
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 11 1. เด็กชายชลธาร  โสประดิษฐ์
2. เด็กหญิงธัญสุดา  สายศักดิ์
3. เด็กหญิงพรนิภา  คุณุปการ
 
1. นางปิยะดา  เสนานุช
2. นายจีระนันท์  เปรมจิตร