สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไฮตาก สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กชายทินภัทร  ม่วงเพชร
2. เด็กชายพงศกร  เสนางาม
3. เด็กชายโยธิน  โยธา
 
1. นายวุฒิไกร  วันทองสุข
2. นายชาคริต  ชนะเคราะห์