สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงณิชกุล  หนองนา
2. เด็กหญิงปิยพร  จันทะคุณ
3. เด็กชายพิเชษฐชัย  จันทะคุณ
4. เด็กชายภูริณัฐ  จันทะคุณ
5. เด็กชายรณชัย  จันทะคุณ
6. เด็กหญิงศยามล  จันทะคุณ
 
1. นางจารุวรรณ  จันทะคุณ
2. นายสมรักษ์  จันทะคุณ