สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ศิริรักษ์
 
1. นายวีรวุฒิ   ธรรมโสม
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงสุนันทา  สารวิจิตร
2. เด็กหญิงอภิสรา  วงษ์ธานี
 
1. นางกิตติยา   เปรยะโพธิเดชะ
2. นายโกสินทร์   เศรษฐบุปผา