หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เลย เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 74 56 80% 10 14.29% 1 1.43% 3 4.29% 70
2 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 60 41 71.93% 8 14.04% 6 10.53% 2 3.51% 57
3 โรงเรียนชุมชนภูเรือ 56 32 65.31% 7 14.29% 5 10.2% 5 10.2% 49
4 โรงเรียนบ้านทับกี่ 53 24 52.17% 5 10.87% 5 10.87% 12 26.09% 46
5 โรงเรียนด่านซ้าย 43 23 53.49% 11 25.58% 2 4.65% 7 16.28% 43
6 โรงเรียนบ้านหนองบง 29 22 75.86% 5 17.24% 1 3.45% 1 3.45% 29
7 โรงเรียนบ้านห้วยทอง 49 20 44.44% 14 31.11% 7 15.56% 4 8.89% 45
8 โรงเรียนบ้านวังยาว 31 19 63.33% 4 13.33% 3 10% 4 13.33% 30
9 โรงเรียนบ้านนาทอง 26 19 73.08% 4 15.38% 1 3.85% 2 7.69% 26
10 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 34 18 69.23% 2 7.69% 2 7.69% 4 15.38% 26
11 โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 32 16 51.61% 8 25.81% 2 6.45% 5 16.13% 31
12 โรงเรียนบ้านนาเจียง 30 14 46.67% 8 26.67% 4 13.33% 4 13.33% 30
13 โรงเรียนโป่งชี 32 13 43.33% 9 30% 3 10% 5 16.67% 30
14 โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง 36 13 43.33% 8 26.67% 2 6.67% 7 23.33% 30
15 โรงเรียนบ้านปากแดง 19 11 57.89% 5 26.32% 1 5.26% 2 10.53% 19
16 โรงเรียนบ้านโคกงาม 20 11 61.11% 4 22.22% 3 16.67% 0 0% 18
17 โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ 25 10 45.45% 5 22.73% 5 22.73% 2 9.09% 22
18 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 22 10 45.45% 5 22.73% 5 22.73% 2 9.09% 22
19 โรงเรียนบ้านนาแห้ว 20 10 52.63% 4 21.05% 2 10.53% 3 15.79% 19
20 โรงเรียนบ้านร่องจิก 37 10 45.45% 3 13.64% 3 13.64% 6 27.27% 22
21 โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 12 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
22 โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) 21 7 36.84% 6 31.58% 0 0% 6 31.58% 19
23 โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยว 11 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
24 โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ) 22 6 31.58% 9 47.37% 3 15.79% 1 5.26% 19
25 โรงเรียนบ้านปลาบ่า 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
26 โรงเรียนบ้านแก่งแล่น 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
27 โรงเรียนบ้านนาขามป้อม 8 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
28 โรงเรียนบ้านตูบค้อ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
29 โรงเรียนบ้านโพนสูง 20 5 25% 9 45% 4 20% 2 10% 20
30 โรงเรียนบ้านวังเวิน 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
31 โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก 11 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
32 โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย 9 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
33 โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 9 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
34 โรงเรียนบ้านนาลึ่ง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
35 โรงเรียนบ้านวังเป่ง 14 4 33.33% 7 58.33% 1 8.33% 0 0% 12
36 โรงเรียนบ้านลาดค่าง 13 4 30.77% 6 46.15% 1 7.69% 2 15.38% 13
37 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 13 4 36.36% 3 27.27% 3 27.27% 1 9.09% 11
38 โรงเรียนบ้านโคก 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
39 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
40 โรงเรียนบ้านแก่ง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
41 โรงเรียนบ้านท่อน 9 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 2 22.22% 9
42 โรงเรียนบ้านหนองอุมลัว 8 4 50% 0 0% 1 12.5% 3 37.5% 8
43 โรงเรียนบ้านปางคอม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
44 โรงเรียนบ้านห้วยตาด 11 3 27.27% 7 63.64% 1 9.09% 0 0% 11
45 โรงเรียนบ้านศาลาน้อย 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
46 โรงเรียนหนองหลวงชั่งสี่ 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
47 โรงเรียนบ้านแสงภา 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
48 โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
49 โรงเรียนบ้านโคนผง 13 3 42.86% 0 0% 0 0% 4 57.14% 7
50 โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
51 โรงเรียนบ้านซำทอง 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
52 โรงเรียนนามาลานาพึงหัวด่านนาปูน 14 2 16.67% 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 12
53 โรงเรียนบ้านกลาง(นาแห้ว) 16 2 15.38% 5 38.46% 2 15.38% 4 30.77% 13
54 โรงเรียนบ้านกกสะตี 11 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
55 โรงเรียนบ้านบง 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
56 โรงเรียนบ้านห้วยลาด 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
57 โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว 14 2 22.22% 1 11.11% 4 44.44% 2 22.22% 9
58 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใส 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
59 โรงเรียนบ้านโป่งกวาง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
60 โรงเรียนบ้านนาคูณ 5 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
61 โรงเรียนบ้านกกโพธิ์วังกำ 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
62 โรงเรียนบ้านแก่วตาว(นาดี) 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
63 โรงเรียนบ้านแก่วตาว(อิปุ่ม) 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
64 โรงเรียนบ้านนาดี 10 1 11.11% 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 9
65 โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
66 โรงเรียนบ้านนาลานข้าว 6 1 16.67% 3 50% 0 0% 2 33.33% 6
67 โรงเรียนบ้านปากหมัน 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
68 โรงเรียนบ้านหนองผือ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
69 โรงเรียนบ้านนาหมูม่น 7 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 7
70 โรงเรียนบ้านหินแลบ 8 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
71 โรงเรียนบ้านถ้ำพระ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
72 โรงเรียนบ้านป่าสะแข 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
73 โรงเรียนบ้านผึ้ง 7 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 5 71.43% 7
74 โรงเรียนบ้านนาผักก้าม 5 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
75 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
76 โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(นาดี) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
77 โรงเรียนบ้านโป่ง 4 1 25% 0 0% 0 0% 3 75% 4
78 โรงเรียน ตชด.นาปอ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
79 โรงเรียนตชด.เฉลิมราษฎร์บำรุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
80 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
81 โรงเรียนบ้านหัวนาแหลม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
82 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำผัก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนบ้านไฮตาก 5 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
84 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
85 โรงเรียนบ้านห้วยลาด 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
86 โรงเรียนบ้านปากโป่ง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
87 โรงเรียนบ้านหนองสนุ่น 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
88 โรงเรียนบ้านนามาลา 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
89 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
93 โรงเรียนบ้านแก่งครก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
94 โรงเรียนบ้านห้วยผักเน่า 5 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
95 โรงเรียนบ้านท่าศาลา 3 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
96 โรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา 3 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
97 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
98 โรงเรียนบ้านกกจาน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
99 โรงเรียนบ้านด่านดู่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
100 โรงเรียนบ้านโพนหนอง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
101 โรงเรียนบ้านสองคอน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
102 โรงเรียนบ้านเครือคู้ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]