หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย นางเพชรี ชัยมูล  
2 โรงเรียนด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย นางเพชรี. ชัยมูล  
3 โรงเรียนบ้านนาทุ่ม  
4 โรงเรียนบ้านหนองผือ ต.นาหอ นางศิริพร อุ่นแก้ว  
5 โรงเรียนบ้านโพนหนอง  
6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย นายประพัตร์. อ่ำนาเพียง  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]