หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เลย เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 108 50 51.55% 21 21.65% 13 13.4% 13 13.4% 97
2 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 90 46 62.16% 10 13.51% 10 13.51% 8 10.81% 74
3 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 80 35 52.24% 21 31.34% 3 4.48% 8 11.94% 67
4 โรงเรียนบ้านเอราวัณ 61 33 54.1% 15 24.59% 5 8.2% 8 13.11% 61
5 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 58 33 57.89% 12 21.05% 6 10.53% 6 10.53% 57
6 โรงเรียนบ้านปากปวน 62 33 57.89% 12 21.05% 4 7.02% 8 14.04% 57
7 โรงเรียนบ้านปวนพุ 103 31 40.26% 19 24.68% 17 22.08% 10 12.99% 77
8 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 76 31 46.27% 18 26.87% 5 7.46% 13 19.4% 67
9 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 64 30 49.18% 16 26.23% 8 13.11% 7 11.48% 61
10 โรงเรียนบ้านวังแท่น 62 30 56.6% 12 22.64% 6 11.32% 5 9.43% 53
11 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 70 28 43.75% 23 35.94% 11 17.19% 2 3.13% 64
12 โรงเรียนชุมชนหนองหิน 72 27 42.86% 18 28.57% 11 17.46% 7 11.11% 63
13 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 63 26 45.61% 12 21.05% 10 17.54% 9 15.79% 57
14 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 73 25 42.37% 17 28.81% 10 16.95% 7 11.86% 59
15 โรงเรียนบ้านวังสะพุง 57 25 48.08% 12 23.08% 6 11.54% 9 17.31% 52
16 โรงเรียนบ้านนาโก 61 24 43.64% 14 25.45% 8 14.55% 9 16.36% 55
17 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 42 23 57.5% 8 20% 5 12.5% 4 10% 40
18 โรงเรียนประจันตวิทยา 36 23 76.67% 3 10% 1 3.33% 3 10% 30
19 โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 57 22 41.51% 10 18.87% 8 15.09% 13 24.53% 53
20 โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 61 20 40.82% 11 22.45% 10 20.41% 8 16.33% 49
21 โรงเรียนบ้านเพิ่ม 61 19 35.19% 21 38.89% 10 18.52% 4 7.41% 54
22 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 63 19 32.76% 9 15.52% 13 22.41% 17 29.31% 58
23 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 40 19 51.35% 9 24.32% 3 8.11% 6 16.22% 37
24 โรงเรียนบ้านผาขาว 36 19 57.58% 2 6.06% 4 12.12% 8 24.24% 33
25 โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 43 18 43.9% 11 26.83% 5 12.2% 7 17.07% 41
26 โรงเรียนวรราชวิทยา 33 18 56.25% 6 18.75% 4 12.5% 4 12.5% 32
27 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 47 17 39.53% 7 16.28% 11 25.58% 8 18.6% 43
28 โรงเรียนบ้านดงน้อย 39 17 60.71% 5 17.86% 2 7.14% 4 14.29% 28
29 โรงเรียนบ้านหนองบัว 58 16 33.33% 10 20.83% 10 20.83% 12 25% 48
30 โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น 48 15 39.47% 16 42.11% 6 15.79% 1 2.63% 38
31 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 50 15 33.33% 14 31.11% 10 22.22% 6 13.33% 45
32 โรงเรียนบ้านขอนแก่น 41 15 44.12% 7 20.59% 5 14.71% 7 20.59% 34
33 โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 24 15 62.5% 3 12.5% 1 4.17% 5 20.83% 24
34 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 61 14 28.57% 16 32.65% 10 20.41% 9 18.37% 49
35 โรงเรียนบ้านอีเลิศ 46 14 35.9% 10 25.64% 7 17.95% 8 20.51% 39
36 โรงเรียนบ้านพวยเด้ง 28 14 51.85% 4 14.81% 4 14.81% 5 18.52% 27
37 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 25 14 73.68% 3 15.79% 1 5.26% 1 5.26% 19
38 โรงเรียนบ้านอุ่ม 26 13 50% 9 34.62% 2 7.69% 2 7.69% 26
39 โรงเรียนบ้านนาแก 43 12 30% 13 32.5% 8 20% 7 17.5% 40
40 โรงเรียนบ้านหนองตานา 36 11 34.38% 11 34.38% 6 18.75% 4 12.5% 32
41 โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ 28 11 42.31% 9 34.62% 3 11.54% 3 11.54% 26
42 โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 31 11 37.93% 7 24.14% 5 17.24% 6 20.69% 29
43 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 39 11 34.38% 6 18.75% 5 15.63% 10 31.25% 32
44 โรงเรียนบ้านเล้า 28 11 45.83% 5 20.83% 2 8.33% 6 25% 24
45 โรงเรียนอนุบาลภูกระดึง 26 11 47.83% 3 13.04% 5 21.74% 4 17.39% 23
46 โรงเรียนบ้านนาแปน 41 10 27.78% 16 44.44% 6 16.67% 4 11.11% 36
47 โรงเรียนชุมชนผานกเค้า 46 10 25.64% 9 23.08% 13 33.33% 7 17.95% 39
48 โรงเรียนบ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 32 10 35.71% 9 32.14% 6 21.43% 3 10.71% 28
49 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง1 35 10 31.25% 8 25% 10 31.25% 4 12.5% 32
50 โรงเรียนบ้านนาวัว 35 10 31.25% 5 15.63% 6 18.75% 11 34.38% 32
51 โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล 17 10 58.82% 3 17.65% 1 5.88% 3 17.65% 17
52 โรงเรียนบ้านป่าบง 18 10 58.82% 2 11.76% 0 0% 5 29.41% 17
53 โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 17 10 76.92% 2 15.38% 0 0% 1 7.69% 13
54 โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ 42 9 30% 8 26.67% 7 23.33% 6 20% 30
55 โรงเรียนบ้านสวนปอ 31 9 33.33% 7 25.93% 7 25.93% 4 14.81% 27
56 โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ 29 9 36% 5 20% 7 28% 4 16% 25
57 โรงเรียนบ้านลาด 15 9 60% 2 13.33% 0 0% 4 26.67% 15
58 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 27 8 29.63% 6 22.22% 5 18.52% 8 29.63% 27
59 โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว 24 8 38.1% 5 23.81% 5 23.81% 3 14.29% 21
60 โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ 24 8 34.78% 5 21.74% 3 13.04% 7 30.43% 23
61 โรงเรียนโนนกกข่า 26 8 30.77% 5 19.23% 2 7.69% 11 42.31% 26
62 โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 17 8 47.06% 3 17.65% 2 11.76% 4 23.53% 17
63 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 27 7 30.43% 8 34.78% 5 21.74% 3 13.04% 23
64 โรงเรียนชุมชนทรายขาว 37 7 25.93% 6 22.22% 5 18.52% 9 33.33% 27
65 โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ 15 7 46.67% 4 26.67% 2 13.33% 2 13.33% 15
66 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 13 7 53.85% 4 30.77% 2 15.38% 0 0% 13
67 โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา 19 7 38.89% 3 16.67% 4 22.22% 4 22.22% 18
68 โรงเรียนดงน้อยโคกหนองแก 14 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
69 โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 18 7 38.89% 2 11.11% 4 22.22% 5 27.78% 18
70 โรงเรียนบ้านวังม่วง 19 7 53.85% 1 7.69% 3 23.08% 2 15.38% 13
71 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 9 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
72 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ4 23 6 27.27% 9 40.91% 5 22.73% 2 9.09% 22
73 โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน 20 6 30% 6 30% 6 30% 2 10% 20
74 โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง 18 6 37.5% 3 18.75% 4 25% 3 18.75% 16
75 โรงเรียนบ้านผาหวาย 15 6 42.86% 3 21.43% 4 28.57% 1 7.14% 14
76 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 16 6 37.5% 3 18.75% 1 6.25% 6 37.5% 16
77 โรงเรียนบ้านนายาง 14 6 50% 2 16.67% 3 25% 1 8.33% 12
78 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 11 6 60% 1 10% 3 30% 0 0% 10
79 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อย 31 5 20.83% 7 29.17% 4 16.67% 8 33.33% 24
80 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 16 5 35.71% 7 50% 2 14.29% 0 0% 14
81 โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 26 5 23.81% 6 28.57% 6 28.57% 4 19.05% 21
82 โรงเรียนวังน้ำพุ 20 5 27.78% 5 27.78% 4 22.22% 4 22.22% 18
83 โรงเรียนบ้านซำนกจิบ 17 5 31.25% 5 31.25% 3 18.75% 3 18.75% 16
84 โรงเรียนซำพร้าว 16 5 31.25% 4 25% 3 18.75% 4 25% 16
85 โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธ์ 3 15 5 33.33% 4 26.67% 3 20% 3 20% 15
86 โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอก 13 5 50% 3 30% 0 0% 2 20% 10
87 โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
88 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ 10 5 50% 1 10% 3 30% 1 10% 10
89 โรงเรียนบ้านภูป่าไผ่ 14 4 30.77% 8 61.54% 0 0% 1 7.69% 13
90 โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม 25 4 19.05% 6 28.57% 6 28.57% 5 23.81% 21
91 โรงเรียนบ้านกุดแก 25 4 20% 5 25% 4 20% 7 35% 20
92 โรงเรียนบ้านน้ำทบ 17 4 30.77% 4 30.77% 4 30.77% 1 7.69% 13
93 โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน 11 4 36.36% 4 36.36% 0 0% 3 27.27% 11
94 โรงเรียนบ้านน้ำจันทร์ 9 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
95 โรงเรียนนาล้อม 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
96 โรงเรียนบ้านนาอุดม 11 4 36.36% 3 27.27% 3 27.27% 1 9.09% 11
97 โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 11 4 36.36% 3 27.27% 0 0% 4 36.36% 11
98 โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ 11 4 36.36% 2 18.18% 3 27.27% 2 18.18% 11
99 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 10 4 40% 2 20% 2 20% 2 20% 10
100 โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง 16 4 30.77% 1 7.69% 4 30.77% 4 30.77% 13
101 โรงเรียนบ้านกกซ้อ 10 4 40% 1 10% 4 40% 1 10% 10
102 โรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายาง 10 4 40% 1 10% 3 30% 2 20% 10
103 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 12 4 36.36% 0 0% 4 36.36% 3 27.27% 11
104 โรงเรียนบ้านกุดโง้งวังเดื่อ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
105 โรงเรียนบ้านโคกมน 31 3 10.71% 8 28.57% 8 28.57% 9 32.14% 28
106 โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี 17 3 18.75% 7 43.75% 5 31.25% 1 6.25% 16
107 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 21 3 15% 7 35% 4 20% 6 30% 20
108 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 21 3 16.67% 4 22.22% 6 33.33% 5 27.78% 18
109 โรงเรียนบ้านโนนกกจาน 17 3 20% 4 26.67% 4 26.67% 4 26.67% 15
110 โรงเรียนโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 11 3 27.27% 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 11
111 โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว 15 3 25% 4 33.33% 2 16.67% 3 25% 12
112 โรงเรียนบ้านหนองแต้หนองโก 13 3 30% 3 30% 2 20% 2 20% 10
113 โรงเรียนบ้านกกบก 10 3 30% 3 30% 2 20% 2 20% 10
114 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(หนองหิน) 14 3 25% 3 25% 1 8.33% 5 41.67% 12
115 โรงเรียนบ้านโนน 11 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
116 โรงเรียนบ้านซำบุ่น 9 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 9
117 โรงเรียนบ้านนาดินดำ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
118 โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน 9 3 33.33% 1 11.11% 4 44.44% 1 11.11% 9
119 โรงเรียนบ้านแสนสุข 7 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
120 โรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่ 9 3 37.5% 0 0% 4 50% 1 12.5% 8
121 โรงเรียนบ้านสงป่าเปลือย 7 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
122 โรงเรียนบ้านตาดข่า 8 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
123 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ 12 2 16.67% 2 16.67% 6 50% 2 16.67% 12
124 โรงเรียนบ้านภูทองลานมันหลัก 160 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
125 โรงเรียนบ้านหนองตูม 11 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 8
126 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย 7 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
127 โรงเรียนบ้านศรีรักษา 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
128 โรงเรียนบ้านห้วยป่าน 8 2 25% 1 12.5% 0 0% 5 62.5% 8
129 โรงเรียนบ้านโพนทอง 8 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
130 โรงเรียนอนุบาลประจันตะ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
131 โรงเรียนบ้านหัวขัว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านแก่งหินกกสะทอน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
133 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 9 1 11.11% 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 9
134 โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 7 1 14.29% 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 7
135 โรงเรียนบ้านบุ่งค้อ 6 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 6
136 โรงเรียนบ้านนาซำแซง 10 1 10% 3 30% 3 30% 3 30% 10
137 โรงเรียนบ้านซำม่วง 6 1 16.67% 3 50% 0 0% 2 33.33% 6
138 โรงเรียนบ้านซำไฮ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
139 โรงเรียนบ้านร่องป่าไผ่ 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
140 โรงเรียนบ้านหนองขาม 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
141 โรงเรียนบ้านบุ่งตาข่าย 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
142 โรงเรียนบ้านขอนยาง 8 1 12.5% 1 12.5% 4 50% 2 25% 8
143 โรงเรียนบ้านนาอีเลิศ 8 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 6
144 โรงเรียนบ้านวังยาง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
145 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
146 โรงเรียนบ้านนาน้อยแสนสุข 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
147 โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์ 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านโคกแฝก 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
149 โรงเรียนบ้านห้วยผุก 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
150 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 (บ่งไสล่) 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
151 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อเหนื่อ 9 0 0% 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 9
152 โรงเรียนบ้านผาสะนา 17 0 0% 6 46.15% 6 46.15% 1 7.69% 13
153 โรงเรียนบ้านซำไคร้ 11 0 0% 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 8
154 โรงเรียนบ้านหนองนอ 5 0 0% 4 80% 1 20% 0 0% 5
155 โรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ 5 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
156 โรงเรียนบ้านศรีวิไลท่าสวนยา 6 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
157 โรงเรียนพองหนีบ 6 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
158 โรงเรียนบ้านหนองงิ้วเหล่าแปน 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
159 โรงเรียนบ้านซำบ่าง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
160 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย 4 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
162 โรงเรียนบ้านกกเกลี้ยง 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
163 โรงเรียนบ้านผาน้อย 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
164 โรงเรียนบ้านช่องฝาง 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
165 โรงเรียนตชด.บ้านวังชมภู 6 0 0% 0 0% 0 0% 5 100% 5
166 โรงเรียนบ้านน้ำค้อ 3 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
167 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(เอราวัณ) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
168 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]