การพิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557

การพิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ระหว่างวันที่ 7 - 9 ตุลาคม 2557 สามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

วันพฤหัสบดี ที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา 10:59 น.