แจ้งผลการจับฉลากลำดับที่การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

wink แจ้งผลการจับฉลากลำดับที่การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เข้าแข่งขันลำดับที่ 30

yes โรงเรียนสามารถตรวจสอบตารางการแข่งขันและความเคลื่อนไหว ได้ที่เว็บไซต์ http://www.esan64.sillapa.net/sp-center/

วันอาทิตย์ ที่ 12 ตุลาคม 2557 เวลา 11:01 น.