หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โรงเรียนเมืองเลย อนุบาลเลย บ้านน้ำภู มหาไถ่ศึกษาเลย
ระหว่าง วันที่ ึ7 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย โรงจอดรถข้างสนามฟุตบอล โซน A 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย โรงจอดรถข้างสนามฟุตบอล โซน A 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย โรงจอดรถข้างสนามฟุตบอล โซน B 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย โรงจอดรถข้างสนามฟุตบอล โซน B 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องดนตรีไทย 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ระเบียงหน้าห้องดนตรีไทย 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย โรงรถข้างสนามฟุตบอล โซน C 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 1 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย โรงรถข้างสนามฟุตบอล โซน C 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ระเบียงหน้าห้องนาฏศิลป์ 1 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย โรงอาหาร 8 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
-
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย โรงอาหาร 8 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
-
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย โรงอาหาร 8 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
-
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย โรงอาหาร 8 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย โรงอาหาร 8 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย โรงอาหาร 8 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 2 8 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ระเบียงหน้าห้องนาฏศิลป์ 2 8 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน มงคล คณะศิริวงค์ 08-4793-9477,นายพิสิษฐ์ จริยเอกวิทย์ โทร. 08-7233-2665, นายศิริ คณะศิริวงค์ โทร. 08-1954-1751, นายภาณุพันธ์ุ จันทรา โทร. 08-4792-9152
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]