หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โรงเรียนเมืองเลย อนุบาลเลย บ้านน้ำภู มหาไถ่ศึกษาเลย
ระหว่าง วันที่ ึ7 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 4 (ทิศตะวันออก) ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 4 (ตึกป.6) ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์1 7 ต.ค. 2557 09.00 - 11.00 น.
-
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคารห้องสมุด ชั้น 1 7 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
-
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 8 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
-
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 5 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 5(หน้าเสาธง) ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 สปช. 7 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
-
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 5(หน้าเสาธง) ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 สปช 7 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
-
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 1 (ทิศตะวันตก) ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 4 (ทิศตะวันออก) ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 5 (หน้าเสาธง) ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ ในฝัน 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 5 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 1 (ทิศตะวันตก) ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน มงคล คณะศิริวงค์ 08-4793-9477,นายพิสิษฐ์ จริยเอกวิทย์ โทร. 08-7233-2665, นายศิริ คณะศิริวงค์ โทร. 08-1954-1751, นายภาณุพันธ์ุ จันทรา โทร. 08-4792-9152
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]