สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เอกปัญญา 31 2 1 0 34
2 บ้านสี่แยกสมเด็จ 29 2 0 1 31
3 พรชัยวิชชาลัย 28 4 0 0 32
4 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 26 5 2 0 33
5 นาขามวิทยา 23 4 0 2 27
6 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ 23 1 1 0 25
7 นาโกวิทยาสูง 21 2 1 0 24
8 เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 18 4 0 0 22
9 หนองบัวใน 18 3 0 0 21
10 บ้านกลาง 17 6 0 0 23
11 บ้านบัวขาว (วันครู 2500) 17 3 0 0 20
12 คำบงพิทยาคม 16 2 1 1 19
13 เขาวงวิทยา 14 3 1 1 18
14 ไค้นุ่นวิทยาพูน 14 3 0 0 17
15 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 14 2 2 0 18
16 บ้านส้มป่อย 14 1 2 0 17
17 นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 14 1 1 0 16
18 หนองแสงวิทยาเสริม 13 1 0 0 14
19 บ้านม่วงกุล 12 7 1 0 20
20 บ้านดินจี่ 12 4 0 0 16
21 หนองจระเข้เรืองศิลป์ 12 1 3 0 16
22 บ้านกอกวิทยาคม 12 1 1 1 14
23 บ้านนาบอน 12 1 0 0 13
24 บ้านนาคู 12 0 0 0 12
25 บ้านสวนผึ้ง 11 2 1 0 14
26 บ้านดงสวนพัฒนา 11 2 0 0 13
27 บ้านคุย 11 1 2 0 14
28 ชุมชนโพนพิทยาคม 11 1 1 0 13
29 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 10 2 0 2 12
30 บ้านหนองสระพัง 10 0 2 1 12
31 โคกนาดี 10 0 1 0 11
32 หนองแสงถวิลราษฎร์ 10 0 0 0 10
33 นามนราษฏร์สงเคราะห์ 9 3 0 1 12
34 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 9 2 1 0 12
35 คำม่วงจริสวิทย์ 9 1 1 1 11
36 นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 9 1 1 0 11
37 หนองห้างอำนวยวิทย์ 9 1 1 0 11
38 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 9 1 0 0 10
39 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 9 0 0 0 9
40 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ 8 2 0 0 10
41 กุดหว้าวิทยา 8 2 0 0 10
42 บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 8 1 0 0 9
43 บ้านชาด 8 0 0 2 8
44 บ้านเหล่าภูพานวิทยา 8 0 0 1 8
45 นางามวิทยา 8 0 0 0 8
46 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 7 2 0 0 9
47 นาทันวิทยา 7 2 0 0 9
48 บ้านโนนชาด 7 0 1 0 8
49 บ้านโพนสวาง 7 0 0 0 7
50 บ้านวังเวียง 7 0 0 0 7
51 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 6 5 3 0 14
52 บอนเขียวราษฎร์บำรุง 6 2 0 0 8
53 บ้านโนนเที่ยง 6 1 2 0 9
54 บ้านหนองม่วง 6 1 1 1 8
55 อนุบาลขวัญฤทัย 6 1 0 0 7
56 บ้านนาไร่เดียว 6 1 0 0 7
57 โคกหวายราษฎร์สามัคคี 6 0 0 0 6
58 โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 6 0 0 0 6
59 เหล่าไฮงามวิทยาสูง 6 0 0 0 6
60 ดงเหนือประชาสรรค์ 6 0 0 0 6
61 สงเปลือยวิทยายน 5 3 1 0 9
62 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 5 3 0 0 8
63 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 5 3 0 0 8
64 บ้านกกตาล 5 1 1 0 7
65 สมฤทัย 5 1 0 1 6
66 บ้านห้วยผึ้ง 5 1 0 0 6
67 บ้านคำอีหงษ์ 5 1 0 0 6
68 กุดค้าวเทพพิทยา 5 1 0 0 6
69 สามขาราษฎร์บำรุง 5 1 0 0 6
70 บ้านโนนค้อ 5 0 1 0 6
71 กุดสิมวิทยาสาร 5 0 1 0 6
72 บ้านโจดนาตาล 5 0 0 0 5
73 สามัคคีบัวขาว 5 0 0 0 5
74 บ้านห้วยฝา 5 0 0 0 5
75 แจนแลนวิทยา 5 0 0 0 5
76 หนองห้างฉวีวิทย์ 5 0 0 0 5
77 บัณฑิตศึกษา 4 3 0 0 7
78 สามัคคีวิทยาคม 4 2 1 0 7
79 บ้านบัวสามัคคี 4 1 0 0 5
80 หนองบัววิทยาสรรพ์ 4 1 0 0 5
81 ทุ่งคลองวิทยา 4 0 0 0 4
82 หนองหูลิงเจริญเวทย์ 4 0 0 0 4
83 บ้านโพนแพง 4 0 0 0 4
84 บ้านเก่าเดื่อ 4 0 0 0 4
85 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 4 0 0 0 4
86 ทุ่งมนราษฎร์บำรุง 4 0 0 0 4
87 นาสีนวลวิทยา 4 0 0 0 4
88 บ้านบ่อแก้ว 4 0 0 0 4
89 หนองบัวกลาง 3 4 0 0 7
90 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 3 1 1 0 5
91 บ้านหนองผือ 3 1 0 0 4
92 บ้านโนนยาง 3 1 0 0 4
93 อนุบาลสมฤทัย 3 1 0 0 4
94 คำหมุนผดุงเวทย์ 3 1 0 0 4
95 บ้านดงมัน 3 1 0 0 4
96 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 3 1 0 0 4
97 บ้านแก้งเดื่อ 3 1 0 0 4
98 บ้านคำหม่วย 3 1 0 0 4
99 บ้านแห่เจริญวิทย์ 3 1 0 0 4
100 บ้านดอนอุมรัว 3 0 1 0 4
101 บ้านคำพิมูล 3 0 0 0 3
102 ชุมชนหนองยาง 3 0 0 0 3
103 แก่งพฤๅชัยวิทยา 3 0 0 0 3
104 หนองกุงสมเด็จ 3 0 0 0 3
105 หนองสนมราษฎร์อำนวย 3 0 0 0 3
106 บ้านโนนสำราญ 3 0 0 0 3
107 หนองบัวทองวิทยาเสริม 3 0 0 0 3
108 บ้านปลาขาว 3 0 0 0 3
109 บ้านวังมน 3 0 0 0 3
110 หนองหญ้าปล้อง 3 0 0 0 3
111 บ้านคำป่าหว้าน 3 0 0 0 3
112 อนุบาลวราภรณ์ 3 0 0 0 3
113 ยิ่งสันต์วิทยา 3 0 0 0 3
114 คำเม็กวิทยา 3 0 0 0 3
115 บ้านห้วยแดง 3 0 0 0 3
116 บ้านโนนศาลา 2 2 0 0 4
117 บ้านบึงโคกสะอาด 2 2 0 0 4
118 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 2 1 5 0 8
119 บ้านนากระเดา 2 1 0 0 3
120 หนองอีบุตรไพรเทย์ 2 1 0 0 3
121 สังคมพัฒนา 2 1 0 0 3
122 แซงบาดาลบ้านบากวิทยา 2 1 0 0 3
123 บ้านสุขเจริญ 2 1 0 0 3
124 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 2 0 0 0 2
125 บ้านกุดฝั่งแดง 2 0 0 0 2
126 บ้านโคกโก่ง 2 0 0 0 2
127 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) 2 0 0 0 2
128 บ้านสร้างแก้ว 2 0 0 0 2
129 บ้านใหม่ชัยมงคล 2 0 0 0 2
130 หนองแวงวิทยานุกูล 1 3 1 0 5
131 สามเพื่อนพัฒนา 1 3 0 0 4
132 บ้านโคกเพิ่มพูน 1 2 0 0 3
133 บ้านขมิ้น 1 1 1 0 3
134 บ้านห้วยม่วง 1 1 0 1 2
135 บ้านคำม่วง 1 1 0 0 2
136 บ้านจาน 1 1 0 0 2
137 หนองสระพังวิทยาคาร 1 1 0 0 2
138 บ้านโพนนาดี 1 1 0 0 2
139 หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 1 1 0 0 2
140 คำไผ่ประชาสามัคคี 1 0 0 0 1
141 นาไคร้ประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
142 บ้านกุดตาใกล้ 1 0 0 0 1
143 บ้านจอมทอง 1 0 0 0 1
144 บ้านบึงทอง 1 0 0 0 1
145 บ้านแก้งกะอาม 1 0 0 0 1
146 สมเด็จประชานุเคราะห์ 1 0 0 0 1
147 บ้านคำกุงหนองอิดุม 1 0 0 0 1
148 บ้านนาวี 1 0 0 0 1
149 ดงบังนาแก้ววิทยา 1 0 0 0 1
150 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 1 0 0 0 1
151 บ้านผึ้ง 1 0 0 0 1
152 บ้านหนองเม็ก 1 0 0 0 1
153 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 1 0 0 0 1
154 ดงสวางวรวิทย์ 1 0 0 0 1
155 บ้านดงหมู 1 0 0 0 1
156 บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 1 0 0 0 1
157 มะนาววิทยาเสริม 1 0 0 0 1
158 สูงเนินวิทยาคม 1 0 0 0 1
159 หินลาดนารายณ์สาร 1 0 0 0 1
160 เย็นสยามวิทยา 1 0 0 0 1
161 โคกกลางสมเด็จ 1 0 0 0 1
162 โป่งนกเป้า 1 0 0 0 1
163 หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 0 2 1 0 3
164 อนุบาลปรีดี 0 2 0 0 2
165 บ้านเหล่าสีแก้ว 0 1 0 1 1
166 มหาไชยโคกกว้างวิทยา 0 1 0 0 1
167 อนุบาลพรบิดา 0 1 0 0 1
168 โพธิ์คำประชาสรรค์ 0 0 1 1 1
169 หนองบัวโดน "วรนารถประชานุกูล" 0 0 1 0 1
170 คำหยิ่งหมีมณีเวทย์ 0 0 0 1 0
171 บ้านหนองขอนแก่น 0 0 0 1 0
รวม 982 168 52 21 1,202