สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เอกปัญญา 31 2 1 0 34
2 พรชัยวิชชาลัย 28 4 0 0 32
3 บ้านสี่แยกสมเด็จ 27 1 0 1 28
4 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 26 5 2 0 33
5 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ 22 1 1 0 24
6 นาขามวิทยา 21 4 0 2 25
7 นาโกวิทยาสูง 21 2 1 0 24
8 เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 18 4 0 0 22
9 บ้านกลาง 17 6 0 0 23
10 บ้านบัวขาว (วันครู 2500) 17 3 0 0 20
11 คำบงพิทยาคม 16 2 1 1 19
12 หนองบัวใน 15 3 0 0 18
13 เขาวงวิทยา 14 3 1 1 18
14 ไค้นุ่นวิทยาพูน 14 3 0 0 17
15 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 14 2 2 0 18
16 นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 14 1 1 0 16
17 หนองแสงวิทยาเสริม 13 1 0 0 14
18 บ้านม่วงกุล 12 7 1 0 20
19 บ้านดินจี่ 12 4 0 0 16
20 หนองจระเข้เรืองศิลป์ 12 1 3 0 16
21 บ้านกอกวิทยาคม 12 1 1 1 14
22 บ้านนาบอน 12 1 0 0 13
23 บ้านนาคู 12 0 0 0 12
24 บ้านสวนผึ้ง 11 2 1 0 14
25 บ้านดงสวนพัฒนา 11 2 0 0 13
26 บ้านส้มป่อย 11 1 2 0 14
27 บ้านคุย 11 1 2 0 14
28 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 10 2 0 2 12
29 โคกนาดี 10 0 1 0 11
30 หนองแสงถวิลราษฎร์ 10 0 0 0 10
31 นามนราษฏร์สงเคราะห์ 9 3 0 1 12
32 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 9 2 1 0 12
33 คำม่วงจริสวิทย์ 9 1 1 1 11
34 นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 9 1 1 0 11
35 หนองห้างอำนวยวิทย์ 9 1 1 0 11
36 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 9 1 0 0 10
37 บ้านหนองสระพัง 9 0 2 1 11
38 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 9 0 0 0 9
39 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ 8 2 0 0 10
40 กุดหว้าวิทยา 8 2 0 0 10
41 บ้านชาด 8 0 0 2 8
42 บ้านเหล่าภูพานวิทยา 8 0 0 1 8
43 นาทันวิทยา 7 2 0 0 9
44 บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 7 1 0 0 8
45 บ้านโนนชาด 7 0 1 0 8
46 บ้านโพนสวาง 7 0 0 0 7
47 บ้านวังเวียง 7 0 0 0 7
48 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 6 5 3 0 14
49 บอนเขียวราษฎร์บำรุง 6 2 0 0 8
50 บ้านหนองม่วง 6 1 1 1 8
51 ชุมชนโพนพิทยาคม 6 1 1 0 8
52 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 6 1 0 0 7
53 อนุบาลขวัญฤทัย 6 1 0 0 7
54 บ้านนาไร่เดียว 6 1 0 0 7
55 นางามวิทยา 6 0 0 0 6
56 โคกหวายราษฎร์สามัคคี 6 0 0 0 6
57 เหล่าไฮงามวิทยาสูง 6 0 0 0 6
58 สงเปลือยวิทยายน 5 3 1 0 9
59 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 5 3 0 0 8
60 บ้านโนนเที่ยง 5 1 2 0 8
61 บ้านกกตาล 5 1 1 0 7
62 สมฤทัย 5 1 0 1 6
63 บ้านคำอีหงษ์ 5 1 0 0 6
64 กุดค้าวเทพพิทยา 5 1 0 0 6
65 สามขาราษฎร์บำรุง 5 1 0 0 6
66 บ้านโนนค้อ 5 0 1 0 6
67 กุดสิมวิทยาสาร 5 0 1 0 6
68 บ้านโจดนาตาล 5 0 0 0 5
69 สามัคคีบัวขาว 5 0 0 0 5
70 โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 5 0 0 0 5
71 บ้านห้วยฝา 5 0 0 0 5
72 แจนแลนวิทยา 5 0 0 0 5
73 หนองห้างฉวีวิทย์ 5 0 0 0 5
74 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 4 3 0 0 7
75 บัณฑิตศึกษา 4 3 0 0 7
76 สามัคคีวิทยาคม 4 2 1 0 7
77 บ้านห้วยผึ้ง 4 1 0 0 5
78 บ้านบัวสามัคคี 4 1 0 0 5
79 หนองบัววิทยาสรรพ์ 4 1 0 0 5
80 ทุ่งคลองวิทยา 4 0 0 0 4
81 หนองหูลิงเจริญเวทย์ 4 0 0 0 4
82 บ้านโพนแพง 4 0 0 0 4
83 บ้านเก่าเดื่อ 4 0 0 0 4
84 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 4 0 0 0 4
85 ทุ่งมนราษฎร์บำรุง 4 0 0 0 4
86 นาสีนวลวิทยา 4 0 0 0 4
87 บ้านบ่อแก้ว 4 0 0 0 4
88 หนองบัวกลาง 3 4 0 0 7
89 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 3 1 1 0 5
90 บ้านหนองผือ 3 1 0 0 4
91 บ้านโนนยาง 3 1 0 0 4
92 อนุบาลสมฤทัย 3 1 0 0 4
93 คำหมุนผดุงเวทย์ 3 1 0 0 4
94 บ้านดงมัน 3 1 0 0 4
95 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 3 1 0 0 4
96 บ้านแก้งเดื่อ 3 1 0 0 4
97 บ้านคำหม่วย 3 1 0 0 4
98 บ้านแห่เจริญวิทย์ 3 1 0 0 4
99 บ้านดอนอุมรัว 3 0 1 0 4
100 ชุมชนหนองยาง 3 0 0 0 3
101 แก่งพฤๅชัยวิทยา 3 0 0 0 3
102 หนองกุงสมเด็จ 3 0 0 0 3
103 หนองสนมราษฎร์อำนวย 3 0 0 0 3
104 ดงเหนือประชาสรรค์ 3 0 0 0 3
105 หนองบัวทองวิทยาเสริม 3 0 0 0 3
106 บ้านปลาขาว 3 0 0 0 3
107 บ้านวังมน 3 0 0 0 3
108 หนองหญ้าปล้อง 3 0 0 0 3
109 บ้านคำป่าหว้าน 3 0 0 0 3
110 อนุบาลวราภรณ์ 3 0 0 0 3
111 คำเม็กวิทยา 3 0 0 0 3
112 บ้านโนนศาลา 2 2 0 0 4
113 บ้านบึงโคกสะอาด 2 2 0 0 4
114 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 2 1 5 0 8
115 บ้านนากระเดา 2 1 0 0 3
116 หนองอีบุตรไพรเทย์ 2 1 0 0 3
117 สังคมพัฒนา 2 1 0 0 3
118 แซงบาดาลบ้านบากวิทยา 2 1 0 0 3
119 บ้านสุขเจริญ 2 1 0 0 3
120 บ้านคำพิมูล 2 0 0 0 2
121 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 2 0 0 0 2
122 บ้านกุดฝั่งแดง 2 0 0 0 2
123 บ้านโคกโก่ง 2 0 0 0 2
124 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) 2 0 0 0 2
125 บ้านสร้างแก้ว 2 0 0 0 2
126 ยิ่งสันต์วิทยา 2 0 0 0 2
127 บ้านห้วยแดง 2 0 0 0 2
128 บ้านใหม่ชัยมงคล 2 0 0 0 2
129 หนองแวงวิทยานุกูล 1 3 1 0 5
130 สามเพื่อนพัฒนา 1 3 0 0 4
131 บ้านขมิ้น 1 1 1 0 3
132 บ้านห้วยม่วง 1 1 0 1 2
133 บ้านโคกเพิ่มพูน 1 1 0 0 2
134 บ้านคำม่วง 1 1 0 0 2
135 หนองสระพังวิทยาคาร 1 1 0 0 2
136 บ้านโพนนาดี 1 1 0 0 2
137 หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 1 1 0 0 2
138 คำไผ่ประชาสามัคคี 1 0 0 0 1
139 นาไคร้ประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
140 บ้านกุดตาใกล้ 1 0 0 0 1
141 บ้านจอมทอง 1 0 0 0 1
142 บ้านบึงทอง 1 0 0 0 1
143 บ้านแก้งกะอาม 1 0 0 0 1
144 สมเด็จประชานุเคราะห์ 1 0 0 0 1
145 บ้านคำกุงหนองอิดุม 1 0 0 0 1
146 บ้านนาวี 1 0 0 0 1
147 ดงบังนาแก้ววิทยา 1 0 0 0 1
148 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 1 0 0 0 1
149 บ้านผึ้ง 1 0 0 0 1
150 บ้านหนองเม็ก 1 0 0 0 1
151 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 1 0 0 0 1
152 ดงสวางวรวิทย์ 1 0 0 0 1
153 บ้านดงหมู 1 0 0 0 1
154 บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 1 0 0 0 1
155 มะนาววิทยาเสริม 1 0 0 0 1
156 สูงเนินวิทยาคม 1 0 0 0 1
157 หินลาดนารายณ์สาร 1 0 0 0 1
158 เย็นสยามวิทยา 1 0 0 0 1
159 โคกกลางสมเด็จ 1 0 0 0 1
160 โป่งนกเป้า 1 0 0 0 1
161 หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 0 2 1 0 3
162 อนุบาลปรีดี 0 2 0 0 2
163 บ้านเหล่าสีแก้ว 0 1 0 1 1
164 บ้านจาน 0 1 0 0 1
165 มหาไชยโคกกว้างวิทยา 0 1 0 0 1
166 อนุบาลพรบิดา 0 1 0 0 1
167 โพธิ์คำประชาสรรค์ 0 0 1 1 1
168 หนองบัวโดน "วรนารถประชานุกูล" 0 0 1 0 1
169 คำหยิ่งหมีมณีเวทย์ 0 0 0 1 0
170 บ้านหนองขอนแก่น 0 0 0 1 0
รวม 947 165 52 21 1,185