หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียน 0 0 0
2 002 โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 18 75 32
3 003 โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา 6 7 6
4 004 โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 9 16 9
5 005 โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 8 11 9
6 006 โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร 7 16 8
7 007 โรงเรียนกุดหว้าวิทยา 10 18 14
8 011 โรงเรียนคำบงพิทยาคม 21 50 35
9 014 โรงเรียนคำม่วงจริสวิทย์ 13 59 20
10 017 โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ 4 5 5
11 018 โรงเรียนคำหยิ่งหมีมณีเวทย์ 1 2 1
12 016 โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา 0 0 0
13 015 โรงเรียนคำเม็กวิทยา 3 10 7
14 013 โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 14 32 17
15 012 โรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคี 1 3 2
16 019 โรงเรียนคุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์ 0 0 0
17 010 โรงเรียนค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 0
18 026 โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 10 4 4
19 028 โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 5 8 6
20 030 โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา 0 0 0
21 032 โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 12 30 17
22 033 โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 38 71 52
23 034 โรงเรียนชุมชนหนองยาง 3 5 4
24 035 โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ 11 37 19
25 036 โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 1 1 1
26 029 โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 10 23 14
27 031 โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม 14 28 16
28 039 โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา 1 3 2
29 040 โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ 1 2 2
30 041 โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ 6 31 11
31 042 โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา 5 9 7
32 043 โรงเรียนทุ่งมนราษฎร์บำรุง 5 11 7
33 045 โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 3 14 5
34 048 โรงเรียนนาขามวิทยา 30 57 41
35 050 โรงเรียนนางามวิทยา 12 25 17
36 051 โรงเรียนนาทันวิทยา 9 15 11
37 052 โรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์ 15 25 17
38 053 โรงเรียนนาสีนวลวิทยา 4 8 4
39 046 โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 1 1 1
40 047 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง 25 47 36
41 049 โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ 1 3 2
42 054 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 16 33 26
43 055 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 11 40 18
44 056 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 3 0 0 0
45 057 โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง 9 21 12
46 156 โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 5 12 7
47 059 โรงเรียนบ้านกกตาล 7 14 12
48 060 โรงเรียนบ้านกลาง 27 56 44
49 061 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 17 53 30
50 062 โรงเรียนบ้านกุดกอก 0 0 0
51 063 โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ 1 1 1
52 064 โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง 2 8 4
53 069 โรงเรียนบ้านขมิ้น 3 4 4
54 068 โรงเรียนบ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) 0 0 0
55 070 โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง 0 0 0
56 072 โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม 1 1 1
57 073 โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน 3 6 5
58 074 โรงเรียนบ้านคำพิมูล 5 10 9
59 075 โรงเรียนบ้านคำม่วง 2 4 3
60 076 โรงเรียนบ้านคำหม่วย 4 6 6
61 077 โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ 6 9 6
62 078 โรงเรียนบ้านคุย 14 37 23
63 071 โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 10 32 17
64 081 โรงเรียนบ้านจอมทอง 1 3 2
65 082 โรงเรียนบ้านจอมศรี 0 0 0
66 083 โรงเรียนบ้านจาน 2 2 2
67 085 โรงเรียนบ้านชาด 12 33 11
68 086 โรงเรียนบ้านดงมัน 4 13 7
69 087 โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา 14 36 26
70 088 โรงเรียนบ้านดงหมู 1 1 1
71 089 โรงเรียนบ้านดงแหลม 0 0 0
72 090 โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว 4 10 8
73 091 โรงเรียนบ้านดินจี่ 16 28 24
74 092 โรงเรียนบ้านนากระเดา 3 4 3
75 093 โรงเรียนบ้านนากุดสิม 0 0 0
76 094 โรงเรียนบ้านนาคู 14 44 14
77 095 โรงเรียนบ้านนาทัน 0 0 0
78 096 โรงเรียนบ้านนาบอน 13 23 18
79 098 โรงเรียนบ้านนาวี 1 3 1
80 099 โรงเรียนบ้านนาเหนือ 0 0 0
81 097 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 7 23 12
82 100 โรงเรียนบ้านน้ำปุ้น 0 0 0
83 112 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 21 50 35
84 113 โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) 0 0 0
85 114 โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี 6 10 8
86 116 โรงเรียนบ้านบึงทอง 1 2 1
87 117 โรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 1 1 1
88 115 โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด 4 20 9
89 111 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 5 8 6
90 118 โรงเรียนบ้านปลาขาว 3 3 3
91 119 โรงเรียนบ้านผึ้ง 1 3 2
92 120 โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง 0 0 0
93 125 โรงเรียนบ้านม่วงกุล 21 43 23
94 126 โรงเรียนบ้านวังมน 3 8 5
95 127 โรงเรียนบ้านวังเวียง 7 12 9
96 129 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 2 6 4
97 130 โรงเรียนบ้านสร้างแสน 0 0 0
98 131 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 18 38 27
99 132 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 32 71 43
100 133 โรงเรียนบ้านสุขเจริญ 3 7 3
101 128 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 17 28 24
102 134 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 1 2 2
103 135 โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม 0 0 0
104 137 โรงเรียนบ้านหนองป่าอ้อย 0 0 0
105 139 โรงเรียนบ้านหนองผือ 6 9 8
106 138 โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม 0 0 0
107 141 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 9 12 11
108 144 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 13 51 27
109 146 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 0 0 0
110 143 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 2 11 4
111 145 โรงเรียนบ้านหนองแสง 0 0 0
112 136 โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 0 0 0
113 140 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 0 0 0
114 148 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 6 9 8
115 149 โรงเรียนบ้านห้วยฝา 5 11 9
116 150 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 3 5 3
117 147 โรงเรียนบ้านห้วยแดง 3 5 4
118 065 โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ 5 7 5
119 152 โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา 9 15 13
120 151 โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา(สาขาหนองหญ้าปล้อง) 0 0 0
121 153 โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว 2 4 3
122 066 โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม 1 3 2
123 067 โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ 4 8 5
124 154 โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ 4 4 4
125 080 โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มพูน 3 3 3
126 079 โรงเรียนบ้านโคกโก่ง 2 4 3
127 084 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 6 18 11
128 101 โรงเรียนบ้านโนนค้อ 7 14 11
129 103 โรงเรียนบ้านโนนชาด 8 10 8
130 102 โรงเรียนบ้านโนนชาด (สาขาสวนป่าย่อยที่ 2) 0 0 0
131 105 โรงเรียนบ้านโนนยาง 4 3 3
132 106 โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 0 0 0
133 107 โรงเรียนบ้านโนนศาลา 4 10 5
134 108 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 0 0 0
135 109 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 0 0 0
136 110 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 3 3 3
137 104 โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 11 18 14
138 121 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 0 0 0
139 122 โรงเรียนบ้านโพนนาดี 2 3 2
140 124 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 8 9 7
141 123 โรงเรียนบ้านโพนแพง 5 17 9
142 155 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล 2 4 4
143 158 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 34 72 54
144 160 โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา 1 1 1
145 161 โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม 1 1 1
146 162 โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา 4 10 4
147 164 โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) 2 3 2
148 165 โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 8 12 11
149 166 โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน 16 39 19
150 169 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 25 50 37
151 167 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 2 2
152 170 โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม 0 0 0
153 171 โรงเรียนสังคมพัฒนา 3 5 4
154 172 โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง 6 11 6
155 174 โรงเรียนสามัคคีบัวขาว 5 10 5
156 175 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 7 18 11
157 173 โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา 4 10 6
158 176 โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 1 3 1
159 177 โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ 3 9 4
160 178 โรงเรียนหนองขามวิทยา 0 0 0
161 179 โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 4 16 7
162 180 โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ 17 55 32
163 181 โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ 0 0 0
164 182 โรงเรียนหนองบัวกลาง 9 11 11
165 184 โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม 3 8 5
166 185 โรงเรียนหนองบัวนอก 0 0 0
167 187 โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ 5 9 8
168 183 โรงเรียนหนองบัวโดน "วรนารถประชานุกูล" 1 6 2
169 186 โรงเรียนหนองบัวใน 21 46 28
170 189 โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 3 3 3
171 192 โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย 3 4 4
172 193 โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร 2 2 2
173 196 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง 3 8 6
174 199 โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ 4 17 6
175 197 โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ 5 9 5
176 198 โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 12 21 16
177 201 โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเทย์ 7 13 11
178 190 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 5 8 5
179 191 โรงเรียนหนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร 0 0 0
180 194 โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ 10 15 14
181 195 โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม 16 50 25
182 200 โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 2 11 4
183 188 โรงเรียนหนองโพนสูง 0 0 0
184 202 โรงเรียนหัวงัววิทยาคม 0 0 0
185 203 โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร 1 3 1
186 206 โรงเรียนอนุบาลขวัญฤทัย 9 25 11
187 207 โรงเรียนอนุบาลณัฐริกา 0 0 0
188 213 โรงเรียนอนุบาลสรรพเลิศ 0 0 0
189 209 โรงเรียนอนุบาลเปรมจิต 0 0 0
190 214 โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา 0 0 0
191 037 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 22 66 24
192 163 โรงเรียนเย็นสยามวิทยา 1 1 1
193 204 โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 17 26 19
194 205 โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง 6 24 11
195 215 โรงเรียนเอกปัญญา 39 81 45
196 008 โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา 3 12 7
197 027 โรงเรียนแจนแลนวิทยา 5 29 9
198 038 โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา 3 3 3
199 020 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 6 10 9
200 021 โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ 1 6 3
201 022 โรงเรียนโคกนาดี 11 20 17
202 023 โรงเรียนโคกมะลิวิทยา 0 0 0
203 024 โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี 7 8 8
204 157 โรงเรียนโป่งนกเป้า 1 15 4
205 159 โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ 2 8 5
206 025 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 17 36 27
207 044 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 13 15 14
208 058 โรงเรียนบัณฑิตศึกษา 7 19 7
209 168 โรงเรียนสมฤทัย 7 14 11
210 208 โรงเรียนอนุบาลปรีดี 2 2 2
211 210 โรงเรียนอนุบาลพรบิดา 1 1 1
212 211 โรงเรียนอนุบาลวราภรณ์ 3 3 2
213 212 โรงเรียนอนุบาลสมฤทัย 4 8 4
214 009 โรงเรียนเขาวงวิทยา 19 66 38
รวม 1315 2983 1857
4840

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]