สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองกุงศรีวิทยาคม 22 3 5 1 30
2 อนุบาลชุลีพร 20 7 4 0 31
3 ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 19 2 2 0 23
4 ปอแดงวิทยา 18 1 0 1 19
5 พินิจราษฎร์บำรุง 17 3 1 4 21
6 นาเชือกวิทยาสรรพ์ 16 6 3 1 25
7 หนองแวงประชาสรรพ์ 15 1 2 0 18
8 นาค้อวิทยาคม 14 4 0 3 18
9 คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 14 2 2 0 18
10 ยางคำวิทยา 13 2 1 1 16
11 ท่าคันโทวิทยายน 13 0 2 2 15
12 ชุมชนหนองหินวิทยาคาร 12 5 3 1 20
13 หนองสวงวิทยาคม 12 2 2 0 16
14 รวมบัณฑิตศึกษา 12 2 0 0 14
15 ยางอู้มวิทยาคาร 12 2 0 0 14
16 วังยางวิทยาคาร 11 5 2 0 18
17 ดงบังวิทยา 11 2 1 2 14
18 บ้านหนองแวงบ่อแก้ว 11 0 0 0 11
19 บ้านหนองแซง 10 5 1 1 16
20 โคกคำวิทยา 10 3 0 0 13
21 อนุบาลธษพลศึกษา 10 2 2 2 14
22 นาดีหลุมข้าววิทยา 10 0 0 0 10
23 สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 10 0 0 0 10
24 โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 9 1 2 3 12
25 โคกเครือวิทยา 9 0 1 1 10
26 กุดฆ้องชัยวิทยา 9 0 0 0 9
27 ขอนแก่นวิทยาเสริม 8 5 0 0 13
28 สายปัญญาสมาคม 8 1 0 1 9
29 บ้านสาวิทยาสรรพ์ 8 1 0 0 9
30 คำไฮวิทยา 8 0 2 1 10
31 อนุบาลพรวิรุฬห์ 7 3 0 1 10
32 เชียงสาศิลปสถาน 7 2 1 1 10
33 หมองมันปลาวิทยา 7 2 0 3 9
34 บ้านหนองชุมแสง 7 2 0 0 9
35 ดงสมบูรณ์ประชารัฐ 7 1 0 0 8
36 สะอาดนาดีศิลาวิทย์ 7 0 1 1 8
37 โคกประสิทธิ์วิทยา 6 8 5 1 19
38 เพชรผ่องพันธุ์วิทยา 6 5 1 1 12
39 ธนาศิริวัฒนศึกษา 6 3 1 2 10
40 บ้านทรายทองวิทยาคม 6 3 0 0 9
41 บ้านเสียววิทยาสรรพ์ 6 3 0 0 9
42 ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 6 2 1 1 9
43 บ้านชัยศรี 6 2 0 0 8
44 ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 6 1 1 0 8
45 บ้านโนนอำนวย 6 1 0 0 7
46 ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 6 1 0 0 7
47 รุ่งรัศมีเดชาวิทย์ 6 1 0 0 7
48 จินดาสินธวานนท์ 6 0 1 2 7
49 ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 6 0 0 0 6
50 อนุบาลพรประดิษฐ์ 5 3 0 2 8
51 โนนสะอาดราษฎร์อำนวย 5 2 1 2 8
52 เพิ่มพูนวิทยาคม 5 2 0 0 7
53 ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 5 1 2 0 8
54 ผดุงราษฎร์วิทยา 5 1 0 0 6
55 หัวนาคำจรูญศิลป์ 5 1 0 0 6
56 ชุมชนบ้านป่าแดง 5 0 2 0 7
57 หนองกุงราษฎร์วิทยา 5 0 1 0 6
58 คำขามวิทยา 5 0 0 0 5
59 นาแกราษฎร์อำนวย 4 3 1 0 8
60 หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 4 2 0 1 6
61 ชุมชนกุดโดนวิทยาคม 4 2 0 1 6
62 บัวสะอาดส่งเสริม 4 1 0 1 5
63 บ้านหนองแวงฮี 4 1 0 1 5
64 หนองเม็กวิทยา 4 0 0 1 4
65 โคกศรีวิทยายน 4 0 0 0 4
66 หนองแสงวิทยา 4 0 0 0 4
67 หนองโนวิทยาคม 4 0 0 0 4
68 โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 4 0 0 0 4
69 ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 3 5 0 2 8
70 ฮ่องฮีวิทยา 3 3 1 2 7
71 บ้านแกวิทยาคม 3 2 3 1 8
72 ชุมชนดอนม่วงงาม 3 2 1 1 6
73 ไทรทองวิทยาคาร 3 2 0 0 5
74 โนนชัยประชาสรรค์ 3 2 0 0 5
75 ดอนยานางศึกษา 3 1 2 0 6
76 หนองแข้วิทยา 3 1 1 0 5
77 กุดจิกวิทยาคาร 3 1 1 0 5
78 บ้านหนองเสือ 3 1 0 0 4
79 นาบงวิทยา 3 1 0 0 4
80 โพนสิมอนุเคราะห์ 3 0 1 0 4
81 คำไฮวิทยา(หนองกุงศรี 1) 3 0 1 0 4
82 โนนสูงวิทยา 3 0 0 1 3
83 หนองบัววิทยาเสริม 3 0 0 1 3
84 หนองอิเฒ่าวิทยา 3 0 0 0 3
85 ดอนขีวิทยา 3 0 0 0 3
86 บ้านหาดทรายมูล 3 0 0 0 3
87 หนองโนวิทยา 3 0 0 0 3
88 โนนศิลาสว่างวิทย์ 3 0 0 0 3
89 หนองปะโอประชาอุทิศ 3 0 0 0 3
90 ห้วยยางดงวิทยา 3 0 0 0 3
91 ห้วยเตยวิทยา 2 2 1 1 5
92 ธนพรวิทยา 2 1 0 0 3
93 บ้านหนองขาม 2 1 0 0 3
94 ดงบังอำนวยวิทย์ 2 1 0 0 3
95 โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 2 0 1 1 3
96 สำราญ-ประภาศรี 2 0 1 0 3
97 โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 2 0 0 1 2
98 ชุมชนดอนยูงวิทยายน 2 0 0 0 2
99 ไชยศรีเรืองวิทย์ 2 0 0 0 2
100 บ้านดงน้อย 2 0 0 0 2
101 สว่างกิจวิทยา 2 0 0 0 2
102 บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 2 0 0 0 2
103 หนองไม้พลวงวิทยาคม 2 0 0 0 2
104 หนองแฝกหนองหว้าวิทยา 2 0 0 0 2
105 บ้านเกิ้ง (สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 2 0 0 0 2
106 ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 2 0 0 0 2
107 ท่อนสังข์วิทยา 2 0 0 0 2
108 หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ 2 0 0 0 2
109 โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 2 0 0 0 2
110 อนุบาลอุดมพร 2 0 0 0 2
111 บ้านหนองตอกแป้นวิทยา 1 2 1 0 4
112 ไชยวารวิทยาคม 1 2 0 0 3
113 นางามแก่นลำดวนวิทยา 1 2 0 0 3
114 โนนเตาไหหนองแก 1 2 0 0 3
115 สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง 1 1 2 0 4
116 หนองแวงม่วง 1 1 1 2 3
117 บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 1 1 0 1 2
118 เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 1 1 0 1 2
119 บ้านหนองแสง 1 1 0 0 2
120 หนองใหญ่วิทยา 1 1 0 0 2
121 บ้านโคกศรี 1 1 0 0 2
122 นาอวนวิทยาสิทธิ์ 1 1 0 0 2
123 หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 1 1 0 0 2
124 จรชนะศึกษา 1 0 1 2 2
125 คำโองวิทยา 1 0 1 0 2
126 หน่อคำประชานุเคราะห์ 1 0 1 0 2
127 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพขนาดเล็ก ชมค.(ร.ร.บ้านชัยศรีสุข,ร.ร.มิตรมวลชน5ฯและ ร.ร.คำบอนวิทยาสรรพ์) 1 0 1 0 2
128 พรมลีศรีส่วาง 1 0 0 1 1
129 บ้านโคกกลาง 1 0 0 1 1
130 ภูฮังวิทยาคาร 1 0 0 0 1
131 หัวงัววิทยาคาร 1 0 0 0 1
132 โคกเจริญวิทยา 1 0 0 0 1
133 คำถาวรเจริญวิทย์ 1 0 0 0 1
134 เสริมเสาเล้าวิทยา 1 0 0 0 1
135 ดงสวรรค์อุดมมิตร 1 0 0 0 1
136 บ้านเว่อวิทยานุกูล 1 0 0 0 1
137 โคกก่องราษฎร์นุกูล 1 0 0 0 1
138 วัดบ้านดอนกลาง 1 0 0 0 1
139 คำใหญ่วิทยา 1 0 0 0 1
140 นากุงวิทยาเสริม 1 0 0 0 1
141 นาสีนวลอุดมเวศม์ 1 0 0 0 1
142 สระแก้ววิทยานุกูล 1 0 0 0 1
143 อุ่มเม่าวิทยา 1 0 0 0 1
144 ท่าแห่วิทยาคม 0 3 0 1 3
145 คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ 0 1 0 0 1
146 ขมิ้นพัฒนวิทย์ 0 1 0 0 1
147 นาตาลวิทยาคม 0 1 0 0 1
148 บุญยาทัตพลประสิทธิ์ 0 1 0 0 1
149 บ้านแสนสุข 0 1 0 0 1
150 อนุบาลรวมบัณฑิต 0 1 0 0 1
151 ดอนกลอยโนนชาด(พิลาอุปถัมภ์) 0 0 1 0 1
152 บ้านขามวิทยาคม 0 0 1 0 1
153 บ้านหนองไผ่ 0 0 1 0 1
154 หนองไผ่รัฐบำรุง 0 0 0 0 0
รวม 715 178 82 67 975