หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายภัทรพิชญ์ เกตุคำ ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
2 นางสาวนิษฐานันท์ ภูมีศรี ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผล
3 นายชุมพล ภูครองตา นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
4 นายภัทรพิชญ์ เกตุคำ ธุรการโรงเรียน Admin ผู้ดูแลระบบ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.กส.2

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]