เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

 

 

e-Learning 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
7 ต.ค. 2557
8 ต.ค. 2557
9 ต.ค. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เว็บไซด์ระดับภาค

โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาค

ให้เข้าไปตรวจสอบข้อมูลโรงเรียนของท่านได้ที่นี่

 
 
กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ให้ทีมที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่งเอกสารรายงานการแข่งขันกิจกรรมต่อไปนี้ 

 1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4 - 6 , ม.1 - 3
 2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4 - 6 , ม.1 - 3
 3. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1 - 6 , ม.1 - 3
 4. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4 - 6 , ม.1 - 3

  ส่งเอกสารรูปเล่มรายงานให้คณะกรรมการทีมละ 6 เล่ม ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ส่งที่

  ศน.ชอบกิจ  กนกหงษ์
  
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
  
  ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน
  
  จังหวัดสกลนคร 47110 (โทร 093-554-6364)
 
 

เว็บไซด์ระดับภาค

โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาค

ให้เข้าไปตรวจสอบข้อมูลโรงเรียนของท่านได้ที่นี่

 
 

พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน ครู และกรรมการ

โรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้แล้ววันนี้

โดยดาวน์โหลดไฟล์ลงไว้ที่เครื่อง

แล้วค่อยปริ้นเพื่ออักขระครบและถูกต้อง

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 
 

ขยายเวลาการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ

นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน

ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ถึงเวลา 16.00 น.

 

ช่องทางการส่งข้อมูลเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน

1. ส่งหนังสือไปที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2557

2. ส่งอีเมลไปยัง phattarapish@hotmail.com  ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2557

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

 
 

ตรวจสอบผลการแข่งขันอย่างไม่เป็นทางการได้แล้ว

ตั้งแต่วันที่  9  ตุลาคม   2557   เป็นต้นไป

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

9 ตุลาคม 2557

 
 

พิมพ์บัตรประจำตัว

คณะกรรมการตัดสิน และโรงเรียนเข้าแข่งขัน

สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวได้แล้ววันนี้

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

by  admin ksn2 

3 ต.ค. 57

ตรวจสอบสถานที่แข่งขัน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เว็บไซต์

www.esan64.sillapa.net/sp-center

 
 

เชิญคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ประชุมรับฟังคำชี้แจง ในวันที่ 3 ตุลาคม 2557

ณ หอประชุมเทศบาลตำบลห้วยเม็ก   

หนังสือราชการ + คำสั่ง

http://www.kalasin2.com/en/component/kunena/28/771-64#775           

 1. การประชุมภาคเช้า  ระหว่างเวลา  09.00  -  12.00  น.
  1.1 ปฐมวัย                     8  คน
  1.2 คณิตศาสตร์                  20  คน
  1.3 วิทยาศาสตร์                  28  คน
  1.4 สังคมศึกษาฯ                  28  คน
  1.5 ศิลปะ                       60 คน

            รวม              144   คน

 1.  การประชุมภาคบ่าย ระหว่างเวลา 13.00 - 16.00 น.

2.1 ภาษาไทย               24      คน
2.2 สุขศึกษา                 6      คน
2.3 การงานอาชีพ              48      คน
2.4 ภาษาต่างประเทศ            26      คน
2.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          14      คน
2.6 กิจกรรมท้องถิ่น              8      คน
2.7 การศึกษาพิเศษ              28      คน

                                   รวม            154  คน
หมายเหตุ  ให้ไปประชุมเฉพาะประธานกับเลขาฯ   กิจกรรมละ 2 คน

     &

 
 

แจ้งถึงศูนย์เครือข่ายฯ ทั้ง 9 ศูนย์

ให้ดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมของแแต่ละศูนย์ 

ให้มี 1 ศูนย์ ต่อ 1 กิจกรรมการแข่งขัน 

ยกเว้น กิจกรรมการแข่งขัน Cross word A Math

คำคม ซูโดกุ

การแข่งขัน Cross word ,A Math ,คำคม ,ซูโดกุ ดำเนินการดังนี้
1.การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ให้สมัครมาในระบบโปรแกมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับพื้นที่ เหมือนกิจกรรมอื่นๆ แต่ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
2.รายชื่อผู้แข่งขันได้จากการสมัครในระดับเขตพื้นที่ ทุกเขต
3.จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 4  มกราคม 2558 เป็นต้นไป ในเว็บศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
4.นักเรียนมารายงานตัวและเข้าแข่งขัน ตามวันเวลาที่กำหนด  ณ เมืองทองธานี (จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)

จึงขอให้ตรวจสอบให้แล้วเสร็จ

ภายในวันที่ 25 กันยายน  2557

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 
 

แจ้งถึง ศูนย์เครือข่ายฯ ทั้ง 9 ศูนย์ และโรงเรียนทุกโรงเรียน


รายการกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขัน


ให้ยึดในเว็บไซต์เป็นหลัก


เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์และรายการกิจกรรม

จากส่วนกลาง


www.sillapa.net
แจ้งเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
 

ตัวอย่างเกียรติบัตร

 

esan64.sillapa.net/sp-ksn2/downloads/cer_template.psd

esan64.sillapa.net/sp-ksn2/downloads/cer_cri36.psd

esan64.sillapa.net/sp-ksn2/downloads/cer_mkm2.psd

 
 
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 182
จำนวนทีม 1,155
จำนวนนักเรียน 2,861
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,677
จำนวนกรรมการ 881
ครู+นักเรียน 4,538
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,419
ประกาศผลแล้ว 204/213 (95.77%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 21
เมื่อวาน 34
สัปดาห์นี้ 291
สัปดาห์ที่แล้ว 636
เดือนนี้ 618
เดือนที่แล้ว 1,331
ปีนี้ 14,163
ทั้งหมด 177,309