สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 22 1 3 26 30 1 2 1 33
2 อนุบาลกาฬสินธุ์ 14 18 10 42 50 2 3 2 55
3 กาฬสินธุ์พิทยาสัย 11 13 11 35 46 15 4 2 65
4 บ้านหนองกุงใหญ่ 10 3 2 15 19 7 1 0 27
5 กุดครองวิทยาคาร 10 2 2 14 15 1 1 0 17
6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 9 6 3 18 22 4 4 0 30
7 หนองพอกวิทยายน 9 4 0 13 19 1 5 0 25
8 คำคาราษฎร์บำรุง 8 2 1 11 15 4 1 0 20
9 ชุมชนนาจารย์วิทยา 8 0 1 9 10 3 1 3 14
10 โนนเมืองวิทยาคาร 6 2 0 8 8 0 0 0 8
11 ชุมชนหนองสอวิทยาคาร 6 0 0 6 10 3 2 3 15
12 คำปลาฝาโนนชัย 4 1 1 6 13 2 2 3 17
13 นามลวิทยาคาร 4 1 1 6 8 1 1 0 10
14 บ้านนาวิทยาคม 4 1 0 5 8 0 0 0 8
15 สะอาดประชาสรรพ์ 4 1 0 5 7 1 0 2 8
16 ถ้ำปลาวิทยายน 4 0 1 5 10 0 0 0 10
17 หนองบัวโจดดงลิงวิทยา 4 0 1 5 7 0 0 0 7
18 บ้านลาดวิทยาเสริม 4 0 1 5 6 1 0 0 7
19 พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 3 4 2 9 14 4 0 2 18
20 สามชัยอุดมวิทย์ 3 3 4 10 11 3 1 1 15
21 บ้านห้วยยาง 3 3 1 7 7 3 0 0 10
22 เชียงเครือวิทยาคม 3 2 0 5 4 2 0 1 6
23 ปลาเค้าวิทยาคาร 3 1 0 4 5 2 1 1 8
24 หนองกุงวิทยาคม 3 1 0 4 4 1 0 0 5
25 ดงพยุงสงเคราะห์ 3 0 2 5 7 1 0 2 8
26 โคกก่องวิทยา 3 0 2 5 6 2 1 1 9
27 บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 2 3 2 7 8 0 0 0 8
28 อนุบาลจันทรัตน์ 2 3 0 5 5 0 0 0 5
29 ด่านใต้วิทยา 2 2 2 6 9 4 0 0 13
30 บ้านม่วงวิทยาคม 2 2 1 5 7 4 0 0 11
31 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 2 2 1 5 6 2 0 0 8
32 หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 2 1 1 4 3 4 0 1 7
33 หนองแคนวิทยา 2 1 0 3 5 2 1 0 8
34 บึงวิชัยสงเคราะห์ 2 1 0 3 5 0 0 0 5
35 สะอาดโนนงามวิทยา 2 1 0 3 3 0 4 1 7
36 ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 2 0 2 4 6 1 1 0 8
37 ดงไร่ราษฎร์พัฒนา 2 0 2 4 5 1 0 0 6
38 ห้วยตูมวิทยาคาร 2 0 1 3 10 3 1 1 14
39 กุดลิงวิทยาคม 2 0 1 3 6 0 0 2 6
40 หนองแวงเหนือ 2 0 0 2 5 2 3 1 10
41 ท่าแสงวิทยายน 2 0 0 2 3 2 1 1 6
42 บ้านหนาดสงเคราะห์ 2 0 0 2 3 1 0 0 4
43 ดงน้อยสงเคราะห์ 2 0 0 2 3 0 0 0 3
44 บึงไฮโนนสวางวิทยา 1 4 3 8 8 3 3 1 14
45 ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 1 4 1 6 10 4 1 0 15
46 แกเปะราษฎร์นิยม 1 3 1 5 6 5 1 0 12
47 สหัสขันธ์วิทยาคม 1 2 1 4 5 2 1 0 8
48 วัดชัยสุนทร 1 2 0 3 3 1 1 0 5
49 บุญมีวิทยา 1 1 4 6 18 6 3 4 27
50 โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 1 1 2 4 11 8 1 0 20
51 ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 1 1 2 4 3 1 1 0 5
52 นาโกวิทยา 1 1 1 3 5 4 1 1 10
53 บ้านโคกใส 1 1 0 2 3 1 0 1 4
54 โคกล่ามวิทยา 1 1 0 2 3 0 0 1 3
55 ดงน้อยวิทยา 1 1 0 2 2 1 0 0 3
56 ดอนหวายราษฎร์บำรุง 1 1 0 2 2 0 0 1 2
57 สงยางสงเปลือยวิทยาคม 1 1 0 2 1 1 0 0 2
58 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7 1 0 2 3 11 5 3 0 19
59 สายป่าแดง 1 0 2 3 5 4 1 0 10
60 สิงห์สะอาด 1 0 2 3 5 0 0 0 5
61 โคกเมยประชาพัฒนา 1 0 1 2 7 1 0 0 8
62 นามนราษฎร์นุเคราะห์ 1 0 1 2 6 3 2 1 11
63 นาสีนวลโสกทรายวิทยา 1 0 1 2 6 1 3 0 10
64 บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 1 0 1 2 3 0 0 1 3
65 โนนเมืองประชานุเคราะห์ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
66 ท่านาจานวิทยา 1 0 0 1 3 0 1 0 4
67 หัวคูประชาอุทิศ 1 0 0 1 3 0 0 2 3
68 โป่งเชือกศึกษาสถาน 1 0 0 1 3 0 0 0 3
69 ชุมชนแก้งคำวิทยา 1 0 0 1 2 1 1 1 4
70 โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 1 0 0 1 2 1 0 0 3
71 บ้านต้อนวิทยาคาร 1 0 0 1 2 0 0 1 2
72 โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภุปอ 1 0 0 1 2 0 0 1 2
73 คอนเรียบอนุกูล 1 0 0 1 2 0 0 0 2
74 บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
75 หามแหโพนทองวิทยาคม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
76 ชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 1 0 0 1 1 3 0 0 4
77 หนองทุ่มสงเคราะห์ 1 0 0 1 1 1 0 1 2
78 เสมาสามัคคี 1 0 0 1 1 1 0 0 2
79 คำประถมนิคมสงเคราะห์ 1 0 0 1 1 0 1 1 2
80 บ้านดอนสนวน 1 0 0 1 1 0 0 1 1
81 ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
82 นาคูณวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
83 บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
84 เขื่อนภูมิพล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
85 เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 0 2 2 4 8 2 1 0 11
86 ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 0 2 1 3 7 0 0 0 7
87 บ้านหนองกุงน้อย 0 2 1 3 6 2 3 1 11
88 อนุบาลปิยวรรณ 0 2 0 2 5 0 0 0 5
89 เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 0 2 0 2 3 0 0 0 3
90 นาจำปา 0 1 2 3 3 0 2 0 5
91 อนุบาลทุ่งมน 0 1 1 2 8 1 0 0 9
92 บ้านม่วงวิทยายน 0 1 1 2 5 2 0 0 7
93 ชุมชนนาเรียงวิทยาคม 0 1 1 2 3 3 0 1 6
94 สองห้องราษฎร์บูรณะ 0 1 1 2 3 1 0 0 4
95 หนองโพนวิทยายน 0 1 1 2 3 0 0 0 3
96 บ้านหนองม่วง 0 1 1 2 2 0 1 0 3
97 บ้านหนองกุงกลาง 0 1 0 1 3 2 0 0 5
98 คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 0 1 0 1 2 3 0 0 5
99 ปากน้ำราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 2 1 1 1 4
100 บานเย็นศึกษา 0 1 0 1 2 1 1 0 4
101 โพนสวางพิทยาคม 0 1 0 1 1 1 0 0 2
102 นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
103 หนองบัวราษฎร์นิยม 0 1 0 1 0 1 0 1 1
104 นิคมลำปาววิทยา 0 0 3 3 4 0 0 0 4
105 โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 0 0 1 1 6 1 2 1 9
106 แก่งนาขามสามัคคี 0 0 1 1 4 1 3 1 8
107 คำโพนคำม่วงวิทยา 0 0 1 1 4 1 0 0 5
108 ชุมชนนามะเขือวิทยา 0 0 1 1 4 0 0 1 4
109 บ้านหนองช้าง 0 0 1 1 3 2 1 0 6
110 คำโพนทองราษฎร์นิยม 0 0 1 1 3 0 0 0 3
111 สำเริงวิทยา 0 0 1 1 3 0 0 0 3
112 หนองแสงราษฎร์พัฒนา 0 0 1 1 2 1 2 1 5
113 บ้านกุดแห่ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
114 โคกล่ามผดุงวิทย์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
115 โคกกลางราษฎร์พัฒนา 0 0 1 1 1 1 1 0 3
116 หนองตุวิทยา 0 0 1 1 1 0 1 0 2
117 โคกสำราญวิทยา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
118 ภูปอวิทยา 0 0 1 1 0 2 1 1 3
119 ค้อจารย์วิทยา 0 0 1 1 0 1 0 0 1
120 ท่ากลางแจ้งจมวิทยา 0 0 1 1 0 1 0 0 1
121 บ้านโนนแหลมทอง 0 0 1 1 0 1 0 0 1
122 บ้านคำเม็ก 0 0 0 0 4 1 0 0 5
123 ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 0 0 0 0 3 0 1 1 4
124 โคกกลางวิทยา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
125 โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 0 0 0 0 2 5 0 0 7
126 บ้านแกวิทยายน 0 0 0 0 2 2 1 0 5
127 ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 2 0 1 0 3
128 หนองโพนโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 2 0 0 2 2
129 บ้านเหล่าค้อ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
130 สะอาดไชยศรี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
131 เก่าน้อยโนนรังวิทยาคม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
132 บ้านโคกกว้าง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
133 เหล่าหลวงวิทยาคาร 0 0 0 0 1 1 2 0 4
134 สะอาดสมศรีวิทยา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
135 น้ำจั้นราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
136 กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
137 คำหุ่งราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
138 คำแคนวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
139 คำไผ่สงเคราะห์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
140 ท่าไคร้สามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 บ้านคำเชียงวัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
142 บ้านสว่าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
143 หนองแซงวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
144 หนองแวงประชานุกูล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
145 อนุบาลบุญมีวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
146 บ้านโนนโพธิ์ศรี 0 0 0 0 0 2 1 0 3
147 แก้งนางราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
148 ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
149 สามัคคีสำราญวิทย์ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
150 กลางหมื่นสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
151 ท่าลำดวนประชาบำรุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
152 บ้านศรีสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
153 อนุบาลแสงตะวัน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
154 ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
155 นาขามร่วมราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
156 บ้านห้วยแสง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
157 วังสวาทนิคมสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
158 หลักเมืองกมลาไสย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
159 อนุบาลสาธิตศึกษา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
160 เชียงเครือวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
161 ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
162 อนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 240 133 120 493 755 203 102 67 1,060