สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 22 1 3 26 30 1 2 1 33
2 อนุบาลกาฬสินธุ์ 14 18 10 42 50 2 3 2 55
3 กาฬสินธุ์พิทยาสัย 11 13 11 35 46 15 4 2 65
4 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 9 6 3 18 22 4 4 0 30
5 บ้านหนองกุงใหญ่ 9 3 2 14 18 7 1 0 26
6 ชุมชนนาจารย์วิทยา 8 0 1 9 10 3 1 3 14
7 หนองพอกวิทยายน 6 3 0 9 13 1 5 0 19
8 โนนเมืองวิทยาคาร 6 2 0 8 8 0 0 0 8
9 ชุมชนหนองสอวิทยาคาร 6 0 0 6 10 3 2 2 15
10 กุดครองวิทยาคาร 4 2 2 8 9 1 1 0 11
11 คำคาราษฎร์บำรุง 4 2 1 7 10 4 1 0 15
12 สะอาดประชาสรรพ์ 4 1 0 5 7 1 0 2 8
13 คำปลาฝาโนนชัย 4 0 1 5 12 2 2 3 16
14 หนองบัวโจดดงลิงวิทยา 4 0 1 5 7 0 0 0 7
15 ถ้ำปลาวิทยายน 4 0 0 4 9 0 0 0 9
16 บ้านนาวิทยาคม 4 0 0 4 7 0 0 0 7
17 พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 3 4 2 9 14 4 0 2 18
18 สามชัยอุดมวิทย์ 3 1 4 8 8 3 1 1 12
19 นามลวิทยาคาร 3 1 0 4 6 0 0 0 6
20 หนองกุงวิทยาคม 3 1 0 4 4 1 0 0 5
21 โคกก่องวิทยา 3 0 1 4 5 2 1 1 8
22 บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 2 3 2 7 8 0 0 0 8
23 อนุบาลจันทรัตน์ 2 3 0 5 5 0 0 0 5
24 ด่านใต้วิทยา 2 2 2 6 9 4 0 0 13
25 บ้านม่วงวิทยาคม 2 1 1 4 6 3 0 0 9
26 หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 2 1 1 4 3 4 0 1 7
27 ปลาเค้าวิทยาคาร 2 1 0 3 4 2 1 1 7
28 สะอาดโนนงามวิทยา 2 1 0 3 3 0 4 1 7
29 บ้านห้วยยาง 2 1 0 3 2 3 0 0 5
30 ดงพยุงสงเคราะห์ 2 0 2 4 6 1 0 1 7
31 ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 2 0 2 4 6 1 0 0 7
32 ดงไร่ราษฎร์พัฒนา 2 0 2 4 4 1 0 0 5
33 หนองแวงเหนือ 2 0 0 2 5 2 3 1 10
34 ท่าแสงวิทยายน 2 0 0 2 3 1 0 1 4
35 ดงน้อยสงเคราะห์ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
36 ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 1 4 1 6 10 4 1 0 15
37 แกเปะราษฎร์นิยม 1 2 1 4 5 5 1 0 11
38 สหัสขันธ์วิทยาคม 1 2 1 4 5 1 1 0 7
39 บึงไฮโนนสวางวิทยา 1 2 0 3 4 1 2 0 7
40 บุญมีวิทยา 1 1 4 6 18 6 3 4 27
41 โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 1 1 2 4 10 8 1 0 19
42 ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 1 1 2 4 3 1 1 0 5
43 นาโกวิทยา 1 1 0 2 4 4 1 1 9
44 บ้านโคกใส 1 1 0 2 3 1 0 1 4
45 ดงน้อยวิทยา 1 1 0 2 2 1 0 0 3
46 ดอนหวายราษฎร์บำรุง 1 1 0 2 2 0 0 1 2
47 สงยางสงเปลือยวิทยาคม 1 1 0 2 1 1 0 0 2
48 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7 1 0 2 3 8 4 2 0 14
49 สายป่าแดง 1 0 2 3 5 4 1 0 10
50 ห้วยตูมวิทยาคาร 1 0 1 2 8 2 1 0 11
51 โคกเมยประชาพัฒนา 1 0 1 2 7 1 0 0 8
52 นามนราษฎร์นุเคราะห์ 1 0 1 2 6 2 2 1 10
53 นาสีนวลโสกทรายวิทยา 1 0 1 2 5 1 3 0 9
54 บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 1 0 1 2 3 0 0 1 3
55 โนนเมืองประชานุเคราะห์ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
56 หนองแคนวิทยา 1 0 0 1 3 2 1 0 6
57 ท่านาจานวิทยา 1 0 0 1 3 0 1 0 4
58 หัวคูประชาอุทิศ 1 0 0 1 3 0 0 2 3
59 โป่งเชือกศึกษาสถาน 1 0 0 1 3 0 0 0 3
60 บ้านหนาดสงเคราะห์ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
61 บ้านต้อนวิทยาคาร 1 0 0 1 2 0 0 1 2
62 คอนเรียบอนุกูล 1 0 0 1 2 0 0 0 2
63 บ้านลาดวิทยาเสริม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
64 บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
65 ชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 1 0 0 1 1 3 0 0 4
66 หนองทุ่มสงเคราะห์ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
67 เสมาสามัคคี 1 0 0 1 1 1 0 0 2
68 คำประถมนิคมสงเคราะห์ 1 0 0 1 1 0 1 1 2
69 ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
70 เชียงเครือวิทยาคม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
71 ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 0 2 1 3 7 0 0 0 7
72 อนุบาลปิยวรรณ 0 2 0 2 5 0 0 0 5
73 เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 0 2 0 2 3 0 0 0 3
74 วัดชัยสุนทร 0 2 0 2 2 1 0 0 3
75 เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 0 1 2 3 5 0 1 0 6
76 อนุบาลทุ่งมน 0 1 1 2 8 1 0 0 9
77 บ้านหนองกุงน้อย 0 1 1 2 4 2 3 1 9
78 ชุมชนนาเรียงวิทยาคม 0 1 1 2 3 3 0 1 6
79 หนองโพนวิทยายน 0 1 1 2 3 0 0 0 3
80 บ้านม่วงวิทยายน 0 1 0 1 4 2 0 0 6
81 ปากน้ำราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 2 1 1 1 4
82 บานเย็นศึกษา 0 1 0 1 2 1 1 0 4
83 สองห้องราษฎร์บูรณะ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
84 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
85 โพนสวางพิทยาคม 0 1 0 1 1 1 0 0 2
86 นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
87 นิคมลำปาววิทยา 0 0 3 3 4 0 0 0 4
88 นาจำปา 0 0 2 2 1 0 2 0 3
89 โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 0 0 1 1 6 1 2 1 9
90 แก่งนาขามสามัคคี 0 0 1 1 4 1 3 1 8
91 คำโพนคำม่วงวิทยา 0 0 1 1 4 1 0 0 5
92 ชุมชนนามะเขือวิทยา 0 0 1 1 4 0 0 1 4
93 กุดลิงวิทยาคม 0 0 1 1 3 0 0 0 3
94 คำโพนทองราษฎร์นิยม 0 0 1 1 3 0 0 0 3
95 สำเริงวิทยา 0 0 1 1 3 0 0 0 3
96 หนองแสงราษฎร์พัฒนา 0 0 1 1 2 1 2 1 5
97 บ้านกุดแห่ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
98 โคกล่ามผดุงวิทย์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
99 โคกกลางราษฎร์พัฒนา 0 0 1 1 1 1 1 0 3
100 หนองตุวิทยา 0 0 1 1 1 0 1 0 2
101 โคกสำราญวิทยา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
102 ภูปอวิทยา 0 0 1 1 0 2 1 1 3
103 ค้อจารย์วิทยา 0 0 1 1 0 1 0 0 1
104 ท่ากลางแจ้งจมวิทยา 0 0 1 1 0 1 0 0 1
105 บ้านโนนแหลมทอง 0 0 1 1 0 1 0 0 1
106 บ้านหนองช้าง 0 0 0 0 3 1 1 0 5
107 ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 0 0 0 0 3 0 1 1 4
108 โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 0 0 0 0 2 5 0 0 7
109 บ้านหนองกุงกลาง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
110 คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
111 บ้านคำเม็ก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
112 ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 2 0 1 0 3
113 หนองโพนโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 2 0 0 2 2
114 โคกกลางวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
115 บ้านเหล่าค้อ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
116 สะอาดไชยศรี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
117 เก่าน้อยโนนรังวิทยาคม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
118 บ้านแกวิทยายน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
119 บ้านโคกกว้าง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
120 เหล่าหลวงวิทยาคาร 0 0 0 0 1 1 2 0 4
121 ชุมชนแก้งคำวิทยา 0 0 0 0 1 1 1 1 3
122 สะอาดสมศรีวิทยา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
123 น้ำจั้นราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
124 โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
125 โคกล่ามวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
126 โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภุปอ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
127 กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
128 คำหุ่งราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
129 คำแคนวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
130 คำไผ่สงเคราะห์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
131 ท่าไคร้สามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
132 บ้านคำเชียงวัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
133 บ้านสว่าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
134 สิงห์สะอาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
135 หนองแซงวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
136 หนองแวงประชานุกูล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
137 หามแหโพนทองวิทยาคม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
138 อนุบาลบุญมีวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
139 บ้านโนนโพธิ์ศรี 0 0 0 0 0 2 1 0 3
140 แก้งนางราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
141 สามัคคีสำราญวิทย์ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
142 ท่าลำดวนประชาบำรุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
143 บ้านศรีสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
144 อนุบาลแสงตะวัน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
145 ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
146 นาขามร่วมราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
147 บ้านห้วยแสง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
148 วังสวาทนิคมสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
149 หลักเมืองกมลาไสย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
150 อนุบาลสาธิตศึกษา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
151 ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
152 เชียงเครือวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
153 ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
154 หนองบัวราษฎร์นิยม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 อนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 197 109 104 410 651 182 94 56 927